Czego szukasz?

Ocena Zgodności Produktu (PCA)

Ocena Zgodności Produktu (PCA) firmy SGS to rozwiązanie mające na celu zagwarantowanie zgodności poszczególnych produktów z wymogami przepisów i norm technicznych określonych przez organ nadzoru w kraju importera.

Rozwiązanie to obejmuje weryfikację zgodności produktów względem wymogów właściwych norm i przepisów technicznych po ocenie raportów z czynności weryfikacyjnych, takich jak badania laboratoryjne, fizyczne kontrole i audyty w zakładach, dokonanej przez specjalistów SGS ds. produktów. Zgodność produktów jest potwierdzana certyfikatem zgodności (CoC), który jest wymagany do odprawy celnej.

SGS Product Conformity Assessment

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Świadczymy usługi w ramach PCA (wystawianie certyfikatów zgodności) i pomagamy producentom oraz dostawcom osiągnąć zgodność eksportowanych produktów z normami wielu krajów.

Usługa Oceny Zgodności Produktu oferowana przez firmę SGS zapobiega importowi towarów o zbyt niskiej jakości, niebezpiecznych lub podrobionych. Stanowi ona pomoc dla władz państwowych w zakresie egzekwowania wdrożenia obligatoryjnych przepisów prawnych ustanowionych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz środowiska.

Ocena Zgodności Produktu przyczynia się do ułatwienia transakcji handlowych i chroni interesy uczestników obrotu handlowego. Importerzy zyskują dzięki szybszemu procesowi odprawy celnej, ponieważ czynności weryfikacyjne są realizowane przed wysyłką, a eksporterzy nie ryzykują odrzucenia ich towarów w kraju docelowym w wyniku niezgodności z wymogami.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Oceny Zgodności Produktu oferowanej przez firmę SGS.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska