Czego szukasz?

Prywatność w SGS

Firma SGS przyjęła Politykę firmy SGS dotyczącą prywatności danych, która określa zobowiązania firmy dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych. Polityka ta nakazuje wszystkim partnerom i pracownikom Grupy przestrzeganie następujących zasad w każdym przypadku, gdy firma SGS ma do czynienia z danymi osobowymi:

  • Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem. Dążymy do przejrzystości i otwartości w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych oraz do wykorzystywania danych wyłącznie do celów znanych osobie, której te dane dotyczą
  • Poszanowanie praw i wyborów danej osoby. Respektujemy decyzje podejmowane przez osoby fizyczne co do sposobu gromadzenia, traktowania i wykorzystywania ich danych przez firmę SGS i jej partnerów. Dotyczy to również prawa dostępu, korekty i usunięcia danych przechowywanych przez firmę SGS.
  • Odpowiedzialne zarządzanie danymi. Wiemy, że poufność i integralność danych osobowych mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania i podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Globalny lider SGS ds. prywatności danych, wspierany przez sieć lokalnych specjalistów ds. ochrony prywatności i ekspertów w naszych oddziałach oraz regionach, zapewnia wdrożenie i przestrzeganie naszych zobowiązań dotyczących prywatności w całej naszej organizacji na poziomie globalnym.

Zobowiązujemy się tworzyć kulturę, w której wszyscy pracownicy SGS jasno rozumieją, jak ważna jest prywatność danych i jak należy zapewnić ich ochronę. Nasz kurs dotyczący prywatności danych jest dostępny dla wszystkich obecnych pracowników i stanowi część programu wdrożenia nowych pracowników. Jego uzupełnieniem jest specjalny program e-learningowy stworzony z myślą o tych pracownikach, którzy są zaangażowani w konkretne aspekty dotyczące danych osobowych, takich jak pracownicy działu kadr, działu marketingu lub działu informatycznego.

Zgodnie z naszą polityką dotyczącą prywatności danych oświadczenie firmy SGS dotyczące prywatności danych w Internecie opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe udostępniane firmie SGS przez użytkowników naszych witryn internetowych.

W razie pytań na temat naszych zobowiązań dotyczących prywatności danych lub w celu zgłoszenia incydentu dotyczącego prywatności prosimy wypełnić internetowy formularz wniosku dotyczącego prywatności.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich partnerów Grupy SGS, chyba że lokalnie obowiązują surowsze zasady ochrony prywatności danych, w którym to przypadku na lokalnych witrynach internetowych opublikowane zostaną lokalne wersje.

Ochrona danych osobowych jest ważna dla każdego obszaru naszej działalności. Stanowi podstawę naszej obietnicy na rzecz klientów, naszych wartości, zasad, postępowania oraz naszych sukcesów i jest niezbędna do zachowania zaufania.

Frankie Ng

Frankie Ng