Czego szukasz?

Tanzania – program PVoC

Tanzańskie Biuro Norm (TBN) wybrało firmę SGS do wdrożenia programu przedwysyłkowych weryfikacji zgodności (Pre-Shipment Verification of Conformity, PVoC), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Tanzańskie Biuro Norm (TBN) wybrało firmę SGS do wdrożenia programu przedwysyłkowych weryfikacji zgodności (Pre-Shipment Verification of Conformity, PVoC), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

W ramach programu PVoC wszystkie produkty podlegające przepisom przeznaczone do importu do Tanzanii będą przechodziły proces weryfikacji i badania w kraju dostawy, a następnie zostanie wydany certyfikat zgodności (CoC), potwierdzający spełnienie przez te produkty wymogów właściwych norm krajowych lub zatwierdzonych norm równoważnych, a także przepisów technicznych. Certyfikat zgodności będzie wymagany do odprawy celnej.

TBN wdrożyło program PCA w celu ochrony kraju, konsumentów i lokalnych producentów przed:

 • produktami o zbyt niskiej jakości, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego;
 • produktami podrobionymi lub niebezpiecznymi;
 • nieuczciwą konkurencją ze strony towarów importowanych, które nie spełniają zatwierdzonych norm.

Produkty podlegające regulacji w ramach tego programu obejmują:

 • zabawki i produkty do pielęgnacji dzieci;
 • produkty elektryczne i elektroniczne;
 • produkty motoryzacyjne;
 • artykuły chemiczne i gospodarstwa domowego (meble, artykuły papiernicze/papierowe);
 • materiały mechaniczne i urządzenia gazowe;
 • żywność i produkty rolne;
 • wybrany sprzęt bezpieczeństwa;
 • produkty używane.

Istnieją trzy możliwe ścieżki certyfikacji PVoC w zależności od warunków, a w szczególności od rodzaju produktu, jego jednorodności, częstości dostaw, a także systemu zarządzania jakością producenta.

 • Ścieżka A — dla produktów niezarejestrowanych (niezarejestrowani dostawcy producentów towarów wrażliwych). Produkty podlegają badaniom i fizycznym kontrolom w celu wykazania zgodności z właściwymi normami, podstawowymi wymogami lub specyfikacją producenta.
 • Ścieżka B — dla zarejestrowanych dostawców lub producentów towarów. Jest to szybki proces certyfikacji w przypadku towarów o odpowiednim i stałym poziomie jakości poprzez rejestrację produktów u wykonawcy PVoC. Rejestracja produktu jest zalecana dla tych eksporterów, którzy realizują częste dostawy jednorodnych produktów.
 • Ścieżka C - produkty licencjonowane. Ta ścieżka jest dostępna wyłącznie dla tych producentów, którzy w ramach swoich procesów produkcyjnych wdrożyli system zarządzania jakością i mogą potwierdzić ten fakt. Ta ścieżka obejmuje audyt systemu zarządzania jakością oraz licencjonowanie produktów przez uprawnionego wykonawcę PVoC. Ta ścieżka jest odpowiednia dla producentów, którzy realizują częste/duże dostawy.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, firma SGS oferuje eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które zapewniają zgodność dostaw z wymogami Tanzanii.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska