Czego szukasz?

Kuwejt – certyfikat KUCAS

Eksporterzy i producenci towarów podlegających przepisom przeznaczonych na eksport do Kuwejtu muszą spełnić wymogi kuwejckiego programu zapewnienia zgodności (Kuwait Conformity Assurance Scheme, KUCAS), wdrożonego przez Państwowy Urząd ds. Przemysłu (PUP).

Eksporterzy i producenci towarów podlegających przepisom przeznaczonych na eksport do Kuwejtu muszą spełnić wymogi kuwejckiego programu zapewnienia zgodności (Kuwait Conformity Assurance Scheme, KUCAS), wdrożonego przez Państwowy Urząd ds. Przemysłu (PUP).

Firma SGS spełnia kryteria dla jednostki certyfikacji i kontroli, a także ściśle współpracuje z PUP. Jesteśmy uprawnieni do sporządzania raportów z kontroli technicznej (Technical Inspection Report, TIR) oraz raportów z oceny technicznej (Technical Evaluation Report, TER), jak również możemy przeprowadzać oceny zgodności produktu dla Twoich towarów.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, możemy oferować skuteczne, kompleksowe i indywidualne rozwiązania, które mają na celu wspomożenie eksporterów oraz zapewnienie zgodności dostaw z wymogami KUCAS. Jedna lub kilka z poniższych usług umożliwi eksporterom zapewnienie zgodności z wymogami oraz uzyskanie raportów TIR i TER:

  • fizyczne kontrole przed wysyłką,
  • pobieranie próbek, badania i analizy w akredytowanych laboratoriach,
  • audyt procesów produkcyjnych związanych z danym produktem,
  • kontrole dokumentów i ocena zgodności z wymogami obowiązujących przepisów i norm technicznych, np. KSS, GSO, IEC.

Firma SGS oferuje eksporterom kompleksowe usługi, a także dostarcza rozwiązania w zakresie kontroli, badań i certyfikacji dostosowane do potrzeb klienta. Dowiedz się więcej, w jaki sposób ocena zgodności produktu może pomóc Twojej firmie.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska