Czego szukasz?

Kenia – Program PVoC

Kenijski Urząd ds. Norm (KBN) wprowadził do swojego programu norm tzw. przedeksportową weryfikację zgodności (Pre-Export Verification of Conformity, PVoC), aby zapewnić odpowiednią jakość produktów, które muszą także spełniać kenijskie normy w zakresie BHP i ochrony środowiska.

Kenijski Urząd ds. Norm (KBN) wprowadził do swojego programu norm tzw. przedeksportową weryfikację zgodności (Pre-Export Verification of Conformity, PVoC), aby zapewnić odpowiednią jakość produktów, które muszą także spełniać kenijskie normy w zakresie BHP i ochrony środowiska.

Eksport danego produktu do Kenii wymaga spełnienia wymagań tego programu ― towary niezgodne nie uzyskają zezwolenia na przyjęcie.

W styczniu 2015 roku, po zakończeniu procesu przetargowego i rygorystycznej ocenie, urząd KEBS wybrał firmę SGS do realizacji w jego imieniu programu PVoC w 18 regionach, co potwierdza wiodącą rolę firmy SGS w programie PVoC Kenia.

Podstawowe zasady

 • Towary importowane do Kenii wymagają certyfikatu zgodności (CoC)
 • CoC to obowiązkowy dokument odprawy celnej dla każdej przesyłki
 • Towary zwolnione z udziału w programie nadal podlegają kontroli przez KEBS w punkcie docelowym
 • Eksporter ponosi wszelkie konsekwencje prawne lub ekonomiczne wynikające z wysyłki towarów bez CoC
 • Odpowiedzialność za zgodność leży po stronie dostawcy/eksportera

Kenijski program PVoC gwarantuje, że towary spełniają obowiązkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jakości i ochrony, umożliwia realizację handlu międzynarodowego, pomaga uniknąć opóźnień w zakresie czynności celnych oraz zmniejsza ewentualne straty z tytułu importu produktów niezgodnych. Kluczowe elementy PVoC to:

 • fizyczne kontrole przed wysyłką, 
 • pobieranie próbek, badania i analizy w akredytowanych laboratoriach, 
 • audyt procesów dotyczących produktów, 
 • kontrola zgodności dokumentacji z przepisami, 
 • ocena zgodności z kenijskimi normami.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, firma SGS oferuje eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które zapewniają zgodność dostaw z kenijskimi wymaganiami.

Dlaczego SGS?

Firma SGS ma bogate doświadczenie w dziedzinie usług oceny zgodności, również w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dysponujemy najszerszą siecią, możliwością lokalnego zarządzania kontraktami oraz doświadczonym zespołem specjalistów. W połączeniu z doskonałą platformą oprogramowania zapewnia to spójność, szybkość, efektywność i profesjonalizm.

Oferujemy:

 • zarządzanie kluczowymi klientami w jednym z krajów i/lub w naszym biurze zarządzania kontraktami w Nairobi,
 • kompleksową obsługę wszystkich światowych programów certyfikacji,
 • błyskawiczny dostęp do informacji o zamówieniu,
 • pomoc w komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu,
 • przyspieszenie realizacji zamówień,
 • rozwiązania dostosowane do sytuacji klientów.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska