Czego szukasz?

Kamerun – Przedwysyłkowa Ocena Zgodności (ang. Pre-Shipment Evaluation of Conformity, w skrócie PECAE)

Usługi przedwysyłkowej oceny zgodności z kameruńskim programem PECAE oferowane przez firmę SGS, autoryzowaną instytucję dokonującą przedwysyłkowej oceny zgodności towarów importowanych do Kamerunu.

Usługi przedwysyłkowej oceny zgodności z kameruńskim programem PECAE oferowane przez firmę SGS, autoryzowaną instytucję dokonującą przedwysyłkowej oceny zgodności towarów importowanych do Kamerunu.

W Kamerunie Urząd ds. Norm i Jakości (fr. L’Agence des Normes et de la Qualité, w skrócie ANOR) wdrożył program przedwysyłkowej oceny zgodności (ang. Pre-Shipment Evaluation of Conformity, w skrócie PECAE). W rezultacie wszystkie importowane produkty podlegające regulacji muszą spełniać zatwierdzone krajowe normy lub wymagania przepisów technicznych oraz muszą mieć certyfikat zgodności (ang. Certificate of Conformity, w skrócie CoC). W ramach programu PECAE wszystkie produkty przeznaczone do importu będą weryfikowane i badane w kraju dostawcy (eksportera), a następnie wydany zostanie certyfikat zgodności (CoC) potwierdzający, że produkt spełnia odpowiednie normy. 

Mamy autoryzację ANOR do świadczenia usług PECAE w odniesieniu do towarów importowanych do Kamerunu i możemy pomóc klientom spełnić niezbędne wymagania importowe. 

Dlaczego warto skorzystać z usług PECAE PAC oferowanych przez firmę SGS?

Możemy pomóc naszym klientom:

 • Skorzystać z kompleksowej obsługi obejmującej obowiązkowy certyfikat zgodności (CoC) dla towaru oraz nieinwazyjną inspekcję po przybyciu na miejsce
 • Potwierdzić zgodność ze wszystkimi właściwymi normami i wymaganiami przepisów technicznych
 • Spełnić wymagania PECAE mające zapewnić jakość produktów, ochronę społeczeństwa przed produktami niespełniającymi norm oraz ochronę lokalnych producentów przed nieuczciwą konkurencją, jaką stanowią nieupoważnione importowane produkty, które nie spełniają lokalnych norm
 • Uzyskać potwierdzenie zgodności poprzez przeprowadzenie wymaganych inspekcji fizycznych, badań laboratoryjnych, audytów fabrycznych i weryfikacji dokumentów

Autoryzowany dostawca usług PECAE

Jako czołowy światowy dostawca usług obejmujących inspekcję, certyfikację, badania i weryfikację, uzyskaliśmy autoryzację od władz Kamerunu na zapewnienie przedwysyłkowej oceny zgodności z wymaganiami PECAE. W związku z tym możemy zaoferować naszym klientom:

 • Kompleksową obsługę obejmującą wszystkie światowe programy certyfikacji
 • Zarządzanie kluczowymi klientami w kraju klienta lub w naszym biurze zarządzania kontraktami
 • Błyskawiczny dostęp do informacji o zamówieniu
 • Pomoc w komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu
 • Rozwiązania dostosowane do wymagań klientów
 • Nieinwazyjną inspekcję po przybyciu towaru na miejsce (obowiązkową dla wszystkich dostaw wjeżdżających na terytorium Kamerunu)

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach zgodności produktu z PECAE.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska