Czego szukasz?

Arabia Saudyjska - Certyfikat Zgodności SASO

Królestwo Arabii Saudyjskiej wymaga, aby do wszystkich partii towarów objętych przepisami technicznymi Saudyjskiej Organizacji Norm, Metrologii i Jakości (SASO) oraz towarów przeznaczonych na eksport do tego kraju, wydawano certyfikat produktu i dołączano certyfikat wysyłki. Certyfikaty te potwierdzają zgodność z właściwymi normami i przepisami technicznymi.

Królestwo Arabii Saudyjskiej wymaga, aby do wszystkich partii towarów objętych przepisami technicznymi Saudyjskiej Organizacji Norm, Metrologii i Jakości (SASO) oraz towarów przeznaczonych na eksport do tego kraju, wydawano certyfikat produktu i dołączano certyfikat wysyłki. Certyfikaty te potwierdzają zgodność z właściwymi normami i przepisami technicznymi.

Po powstaniu Saudyjskiego Programu Bezpieczeństwa Produktów (SALEEM) SASO wdrożyła elektroniczną platformę oceny zgodności – SABER. SASO zachęca handlowców do korzystania z platformy do składania wniosków i otrzymywania zarówno certyfikatów produktu, jak i certyfikatów wysyłki dla towarów objętych przepisami technicznymi SASO. Dodatkowo zachęca do składania wniosków i otrzymywania deklaracji własnej oraz certyfikatu wysyłki dla towarów nieobjętych żadnymi przepisami technicznymi SASO.

Oferujemy różne usługi, które pomagają klientom przejść przez proces uzyskania zgodności z saudyjskimi przepisami technicznymi i normami. W zależności od charakteru produktu firma SGS może Ci pomóc:

  • występując jako akredytowana przez SASO jednostka certyfikująca do wydawania certyfikatów produktu i obsługi certyfikatów wysyłki dla produktów objętych przepisami technicznymi we wszystkich regionach świata;
  • wprowadzając do systemu SABER wszystkie produkty, które importer zamierza wprowadzić na lokalny rynek saudyjski (produkty te muszą zostać zarejestrowane w SABER przed wydaniem certyfikatu produktu);
  • wydając sprawozdania z oceny technicznej dla produktów niepodlegających żadnym przepisom technicznym w celu poparcia deklaracji dotyczących zgodności z odpowiednimi normami saudyjskimi.

SGS jest akredytowaną przez SASO jednostką certyfikującą i od ponad 12 lat pomaga SASO oraz Ministerstwu Handlu i Inwestycji w ocenie zgodności produktów.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, oferujemy eksporterom skuteczne, kompleksowe i indywidualne rozwiązania oraz zapewniamy zgodność ich dostaw z właściwymi wymogami.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska