Czego szukasz?

Wybrzeże Kości Słoniowej – Ocena Zgodności (VOC)

Importuj produkty do Wybrzeża Kości Słoniowej, korzystając z oferowanych przez SGS usług oceny zgodności produktu.

Importuj produkty do Wybrzeża Kości Słoniowej, korzystając z oferowanych przez SGS usług oceny zgodności produktu.

Od 15 lutego 2019 roku wszystkie podlegające regulacjom surowce i produkty importowane do Wybrzeża Kości Słoniowej muszą przejść ocenę i spełnić wymagania Programu Oceny Zgodności MCAPPME (VOC). Oznacza to, że wszystkie produkty przeznaczone na import do Wybrzeża Kości Słoniowej, muszą zostać poddane ocenie i otrzymać Certyfikat Zgodności.

W zależności od ścieżki certyfikacji, realizujemy jedną lub kilka z poniższych usług:

  • fizyczną inspekcję przed wysyłką;
  • pobieranie próbek, badania i analizy w akredytowanych i nieakredytowanych laboratoriach, w tym w wewnętrznych laboratoriach producenta;
  • audit procesów produkcyjnych produktu;
  • kontrolę dokumentów i ocenę ich zgodności z wymaganiami obowiązujących norm.

Program Oceny Zgodności obowiązujący w Wybrzeżu Kości Słoniowej chroni lokalnych konsumentów poprzez zapewnienie, że wszystkie podlegające regulacjom produkty i surowce importowane do tego kraju, spełniają odpowiednie, zatwierdzone normy i przepisy techniczne.

Firma SGS jest światowym liderem w zakresie inspekcji, testowania i weryfikacji, z szerokim doświadczeniem w zarządzaniu programami oceny zgodności na całym świecie, ogólnoświatową siecią ekspertów i specjalnym oprogramowaniem. Oferujemy eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które gwarantują zgodność dostaw z wymaganiami Wybrzeża Kości Słoniowej.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska