Czego szukasz?

Uganda – przedwysyłkowa weryfikacja zgodności

Ugandyjskie Krajowe Biuro Norm (UKBN) realizuje ugandyjski program przedeksportowej weryfikacji zgodności z normami (Pre-Export Verification of Conformity, PVoC).

Ugandyjskie Krajowe Biuro Norm (UKBN) realizuje ugandyjski program przedeksportowej weryfikacji zgodności z normami (Pre-Export Verification of Conformity, PVoC).

Firma SGS oferuje eksporterom szeroki zakres usług w zakresie spełnienia warunków tego programu.

W ramach programu PVoC UKBN wymaga, aby importowane produkty, które na mocy ustawy UKBN z 1983 roku muszą obowiązkowo posiadać standardowe specyfikacje, były kontrolowane pod kątem zgodności z krajowymi przepisami i normami technicznymi lub zatwierdzonymi przepisami i normami równoważymi. Celem jest stworzenie efektywnej procedury kontroli importu, dostosowanej do systemów państw członkowskich Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej.

Współpracujemy z eksporterami w celu potwierdzenia zgodności i wydania certyfikatu zgodności, który umożliwia uzyskanie dostępu do ugandyjskiego rynku, pozwala uniknąć opóźnień w zakresie czynności celnych i ograniczyć potencjalne straty z tytułu importu produktów niezgodnych. W zależności od ścieżki certyfikacji, realizujemy jedną lub kilka z poniższych usług:

  • fizyczne kontrole przed wysyłką,
  • pobieranie próbek, badania i analizy w akredytowanych laboratoriach,
  • audyt procesów produkcyjnych związanych z danym produktem,
  • kontrole dokumentów i ocena zgodności z wymogami obowiązujących przepisów i norm technicznych, np. KSS, GSO, IEC.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, oferujemy eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które zapewniają zgodność dostaw z ugandyjskimi wymogami.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska