Czego szukasz?

Algieria – certyfikat zgodności towarów eksportowanych

W celu importu dowolnych produktów podlegających przepisom do Algierii wymagany jest dokument potwierdzający zgodność (Certyfikat jakości) wydany przez uprawnioną jednostkę ds. kontroli i certyfikacji. Dokument ten musi potwierdzać zgodność towarów z przepisami i normami technicznymi tego kraju.

W celu importu dowolnych produktów podlegających przepisom do Algierii wymagany jest dokument potwierdzający zgodność (Certyfikat jakości) wydany przez uprawnioną jednostkę ds. kontroli i certyfikacji. Dokument ten musi potwierdzać zgodność towarów z przepisami i normami technicznymi tego kraju.

Firma SGS, jako autoryzowana jednostka ds. certyfikacji i kontroli, może wydawać właściwy dokument potwierdzający zgodność zwany Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises, usprawniający proces odprawy celnej. Ten certyfikat zgodności musi zostać wystawiony w kraju eksportującym towary.

Algierski certyfikat jakości gwarantuje, że towary spełniają obowiązkowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jakości i ochrony, umożliwia transakcje międzynarodowe, pomaga uniknąć opóźnień w zakresie czynności celnych oraz zmniejsza ewentualne straty z tytułu importu produktów niezgodnych.

Wystawiamy certyfikat zgodności (Certificate of Conformity, CoC) dla towarów przeznaczonych do eksportu po ocenie raportów obejmujących:

  • fizyczne kontrole przed wysyłką;
  • pobieranie próbek, badania i analizy w akredytowanych laboratoriach.

Certyfikat CoC jest wystawiany po potwierdzeniu zgodności.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie oferujemy eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które zapewniają zgodność dostaw z algierskimi wymogami.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska