Czego szukasz?

Informacje o spółce

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000027334

NIP 586-000-56-08

Wysokość kapitału zakładowego: 27.167.800,00 zł

Skontaktuj się z nami

  • SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Badań Żywności

Poznańska 305B Ołtarzew,

Ożarów Mazowiecki, 05-850,

Ożarów Mazowiecki,

Polska