Czego szukasz?

Informacje o spółce

Jerozolimskie Business Park
Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000027334

NIP 586-000-56-08

Wysokość kapitału zakładowego: 27.167.800,00 zł

Skontaktuj się z nami

  • SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Badań Żywności

Aleje Jerozolimskie 146A,

02-305,

Warszawa,

Polska