Czego szukasz?

Zweryfikuj dokumenty SGS

Zweryfikuj dokumenty opublikowane pod marką SGS w celu potwierdzenia ich autentyczności i ważności.

Oferujemy klientom szereg certyfikatów i raportów potwierdzających wyniki przeprowadzonych przez nas inspekcji lub testów. Zapewniamy także bezpłatną usługę weryfikacji dokumentów opublikowanych pod marką SGS. Usługa ta stanowi jednoznaczne potwierdzenie autentyczności dokumentu.

Zwalczanie fałszerstw

Co roku sprawdzamy tysiące dokumentów, które są często zgodnie z prawem wykorzystywane do pomocy w zawieraniu transakcji biznesowych. Większość tych dokumentów jest autentyczna, jednak niewielka liczba została sfałszowana.

W przypadku wykrycia sfałszowanych dokumentów podejmujemy działania w celu bliższego zbadania okoliczności fałszerstwa oraz ustalenia stojących za nim osób lub organizacji. Aktywnie monitorujemy również strony internetowe prowadzone przez podmioty zewnętrzne i usuwamy reklamy, które mogą zawierać mylące lub nieprawdziwe odniesienia do firmy SGS.

Aby skorzystać z usługi weryfikacji dokumentów, prosimy wypełnić formularz i dołączyć dokument lub dokumenty wymagające weryfikacji.

Pojedyncze dokumenty jako pliki .pdf, kilka dokumentów w jednym skompresowanym pliku .zip, maksymalny rozmiar pliku 10 MB. W przypadku plików, których rozmiar przekracza 10 MB, prosimy wypełnić i przesłać powyższy formularz bez załącznika. Skontaktujemy się z Tobą.