Czego szukasz?

Królestwo Marokańskie – ocena zgodności programu produktów przemysłowych

Importuj produkty przemysłowe do Królestwa Marokańskiego z certyfikatem zgodności.

Firma SGS została zatwierdzona przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu, Gospodarki Ekologicznej i Cyfrowej (MICEVN) jako właściwa do wdrożenia programu oceny zgodności dla produktów przemysłowych zgodnie z ustawą 24-09 uzupełnioną dekretem nr 2-212-502 i zarządzeniem nr 3873-12.

Produkty przemysłowe importowane do Królestwa Marokańskiego muszą być zgodne z obowiązującymi lokalnymi normami i/lub przepisami technicznymi. W zależności od produktu weryfikacja powinna odbywać się albo w kraju eksportu, przed wysyłką towaru, albo w miejscu docelowym, po dostarczeniu ładunku.

Kontrola w kraju pochodzenia

W zależności od ścieżki certyfikacji, realizujemy jedną lub kilka z poniższych usług:

  • fizyczną inspekcję przed wysyłką;
  • badania w akredytowanych laboratoriach;
  • audyt procesów produkcyjnych produktu;
  • Dokumentacja weryfikacji i oceny zgodności z normami i/lub przepisami technicznymi obowiązującymi w Maroku

Firma SGS dostarcza certyfikat zgodności (CoC) jako dowód satysfakcjonującego wyniku wszystkich interwencji lub raport niezgodności, jeśli wyniki interwencji nie są zadowalające. Importer lub jego przedstawiciel przesyła następnie CoC przez witrynę Ministerstwa, a firma SGS w Maroku, po przeanalizowaniu dokumentacji, przyjmie go lub odrzuci.

Kontrola w miejscu docelowym

  • Interwencja docelowa dotycząca towarów, które będą skontrolowane po przybyciu na miejsce przeznaczenia (brak kontroli w miejscu pochodzenia)

Importer lub jego przedstawiciel przekazuje wszystkie dokumenty i informacje związane z ładunkiem za pośrednictwem witryny Ministerstwa. W zależności od ścieżki certyfikacji świadczymy jedną lub kilka z poniższych usług:

  • Weryfikacja dokumentów
  • Inspekcja fizyczna
  • Pobieranie próbek do badań i analiz w akredytowanych laboratoriach

Oceniane są raporty z działań weryfikacyjnych, a wyniki (akceptacja lub odrzucenie) są zapisywane w systemie Ministerstwa.

Dlaczego warto wybrać SGS?

Jako światowy lider w dziedzinie kontroli, weryfikacji, badań i certyfikacji, dysponujący niezrównaną globalną siecią ekspertów, zapewniamy eksporterom oraz importerom do Królestwa Marokańskiego efektywne usługi.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska