โรงแรมกับภารกิจรักษาโลก Green Hotel

March 26, 2024

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุตสาหกรรมโรงแรมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก? โดยมีการใช้น้ำมากกว่า 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เกินกว่าการใช้น้ำในครัวเรือนปกติ 2-3 เท่า นอกจากนี้ยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 ล้านตันต่อปี และสร้างขยะมูลฝอยมากกว่า 130 ล้านตันต่อปี เพื่อเปลี่ยนโรงแรมของท่านให้กลายเป็น "โรงแรมเขียว" ไม่ใช่เพียงเพื่อลดมลพิษเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของธุรกิจที่ยั่งยืน ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์มาตรฐานสากล มาเริ่มต้นโดยการประเมินสถานะปัจจุบันและดำเนินการตามก้าวต่อไปในส่วนถัดไปกันดูค่ะ

อุตสาหกรรมโรงแรมนั้น สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล 

 • โรงแรมทั่วโลกใช้น้ำมากกว่า 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โรงแรมใช้น้ำมากกว่าครัวเรือนทั่วไปถึง 2-3 เท่า น้ำที่ใช้ในโรงแรมส่วนใหญ่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศ
 • ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 150 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 1% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั่วโลก
 • สร้างขยะมูลฝอยมากกว่า 130 ล้านตันต่อปี บางส่วนถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งส่งผลต่อปัญหามลพิษทางดิน บางส่วนถูกเผา ซึ่งส่งผลต่อปัญหามลพิษทางอากาศ บางส่วนถูกนำไปรีไซเคิล แต่ยังมีปริมาณขยะจำนวนมากที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

การเปลี่ยนโรงแรมของคุณให้เป็น Green Hotel เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญสู่การลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เรามาเริ่มต้นเดินทางสู่ Green Hotel ร่วมกัน

ล็อบบี้โรงแรมทันสมัย

Green Hotel ไม่ใช่แค่การลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน แต่คือการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ดึงดูดลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ทั้งนี้พบว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เลือกพักในโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และต้องการพักในที่พักที่ยั่งยืน อีกทั้งผู้ประกอบการยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และดึงดูดนักลงทุนพันธมิตร อีกด้วย
เรามาเริ่มต้นเดินทางสู่ Green Hotel ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ:

 1. ประเมินสถานะปัจจุบัน: ตรวจสอบการใช้น้ำ พลังงาน การจัดการขยะ มลพิษทางอากาศ
 2. วางแผนกลยุทธ์: กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
 3. ตั้งเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมายที่ SMART (Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Time bound)
 4. กำหนดตัวชี้วัด: ติดตามผล ประเมินผล
  • โดยเราสามารถลงมือทำ จากสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่น เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ คัดแยกขยะ รวมถึงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 
   Green Hotel เป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตา ผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้เร็ว ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
   การเดินทางสู่ Green Hotel ไม่ได้หยุดเพียงแค่การลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน แต่การันตีความยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจ ดึงดูดลูกค้า และยกระดับธุรกิจของคุณ มาตรฐานสากล ใบเบิกทางสู่ Green Hotel ระดับโลก โดยเราสามารถเริ่มต้นตั้งเป้าหมายสู่มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น
  • ISO 20121: ระบบบริหารการจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์งานอีเวนต์สีเขียว
  • ISO 9001: ระบบบริหารคุณภาพ สร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ
  • ISO 14001: ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม การันตีความมุ่งมั่นในการลดมลพิษ
  • ISO 50001: ระบบบริหารการจัดการพลังงาน
  • มาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การขอรับรองมาตรฐานสากล ไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถเริ่มศึกษาข้อมูลมาตรฐานที่เหมาะสมกับธุรกิจ เตรียมความพร้อม และติดต่อ SGS เพื่อตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐาน เรามาเริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่นสู่ Green Hotel ตามมาตรฐานสากลร่วมกันวันนี้

เกี่ยวกับ SGS

เราคือเอสจีเอส ผู้นำด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบของโลก เรา เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืน คุณภาพและความซื่อสัตย์ พนักงาน 99,600 คนของเรา ดำเนินงานในเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการกว่า 2,600 แห่งทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดสีเขียวของเมือง
ข่าวธุรกิจJune 19, 2024

การปรับปรุงตาม FSSC 24000: เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส

ในโลกที่สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้องค์กรในภาคการผลิตจำเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
Ecolodge พร้อมแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ข่าวธุรกิจApril 09, 2024

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืน: ISO 21401 และ Triple Bottom Line ในธุรกิจการท่องเที่ยว

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืนในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติกำหนดให้ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาตรฐานสากลเช่น ISO 21401 ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเข้ามาตรฐานนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ การสร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่สู่กำไรเพิ่มขึ้นและสร้างคุณค่าต่อชุมชนและโลกใบนี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและยั่งยืนในอนาคต
ชาวนาท้องถิ่นปลูกผักกาดหอม
ข่าวธุรกิจApril 05, 2024

ขั้นตอนของการทำ LCA เพื่อความยั่งยืน: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม The process of conducting LCA for sustainability: Environmental Impact Analysis

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญสำหรับการออกแบบและการตัดสินใจที่มีมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน: การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร, การประเมินผลกระทบ, และการแปรผล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนโยบายสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำลง การออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล และการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ LCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การทำฟาร์มชีวภาพในเรือนกระจก
ข่าวธุรกิจApril 02, 2024

ประโยชน์ของการดำเนินการ LCA: มุมมองจากผู้ผลิตและผู้บริโภค

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ให้การประเมินอย่างเข้มงวดสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจอย่างมีความรู้สึก การเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าตลอดวงจรชีวิตจะกระตุ้นการตัดสินใจที่มีสิ่งแวดล้อมในข้อความ และเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

100 Nanglingchee Road,

Chongnonsee, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย