ตรวจพิสูจน์เอกสารที่ออกโดย SGS

ตรวจพิสูจน์เอกสารที่มีโลโก้ของ SGS เพื่อยืนยันความถูกต้อง

เราให้บริการลูกค้าด้วยใบรับรองและรายงานที่หลากหลายเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบหรือการทดสอบที่เราได้ดําเนินการเสร็จสิ้น นอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจพิสูจน์เอกสารฟรีสําหรับเอกสารภายใต้ตราสัญลักษณ์ของเอสจีเอส ซึ่งจะให้การยืนยันอย่างชัดเจนว่าเอกสารเป็นของแท้หรือไม่ ก่อนที่คุณจะนำเอกสารนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

การต่อสู้กับผู้ปลอมแปลงเอกสาร

ทุกๆ ปี เราจะตรวจสอบเอกสารหลายพันรายการที่ใช้เพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของแท้ แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ใช่

เมื่อใดก็ตามที่พบเอกสารปลอม เราจะดําเนินการตรวจสอบสถานการณ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น และระบุตัวบุคคลหรือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเอกสารนั้น นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างเข้มงวด และลบโฆษณาที่อ้างอิงถึงเอสจีเอสที่อาจทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ

หากต้องการใช้บริการตรวจพิสูจน์เอกสารของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารสําหรับการตรวจพิสูจน์

เอกสารเดี่ยวที่เป็นไฟล์ pdf และเอกสารต่างๆ ที่รวมเป็นไฟล์ zip มีขนาดไฟล์สูงสุดได้ 10MB สำหรับไฟล์ที่มีขนาดเกิน 10MB ให้กรอกและส่งแบบฟอร์มด้านบนโดยไม่ต้องแนบไฟล์ แล้วเราจะติดต่อไปหาคุณ