เงื่อนไขการให้บริการทั่วไป

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการด้านการรับรองระบบ

Terms and Conditions for Certification Services
pdf0.09
General Conditions for Certification Services for Bulgaria
pdf0.11
General Terms and Conditions for Certification Services for Finland (Finnish)
pdf0.07
General Terms and Conditions for Certification Services for Thailand (Thai)
pdf0.27
Statement of Impartiality – Responsible Business Services
pdf0.08
SGS Code of Practice
pdf0.14
SGS Certification and Business Enhancement (CBE) Certification Statement of Impartiality
pdf0.04
SGS Knowledge Statement of Impartiality for Mexico (Spanish)
pdf0.08
Special Terms and Conditions for Forestry Certification (COC and FM)
pdf1.43
Regulations Governing the Use of SGS System Certification Marks
pdf0.09
Rules governing the use of SGS certification Marks
pdf0.04
Regulations Governing the Use of SGS System Certification Mark for Mexico (Spanish)
pdf0.14
Legal use of SGS System Certification Mark for Poland (Polski)
pdf0.13
General Conditions for Certification Services for Czech Republic
pdf0.09
SSC Code of Practice for Hungary (Magyar)
pdf0.1
General Conditions for Certification Services for Portugal
pdf0.07
General Conditions for Certification Services for Romania
pdf0.1
General Conditions for Certification Services for Austria
pdf0.07
General Conditions for System & Service Certification for Germany
pdf0.34
General Conditions for System & Service Certification for Germany (German)
pdf0.45
General Conditions for System & Service Certification for Germany, SGS-TÜV Saar (German)
pdf0.29
General Conditions for Certification Services for Hongkong, China
pdf0.06
General Conditions for Certification Services for Indonesia
pdf0.09
Statement of Impartiality – Related Bodies Activities for Malaysia
pdf0.03
Code of Practice for EPD for Italy
pdf0.15
Code of Practice for Carbon Footprint Verification – ISO 14067 for Italy
pdf0.17
Code of Practice for the Verification of Greenhouse Gas Declaration of an Organization - ISO 14064-1 for Italy
pdf0.14
Guidelines for System Certification Mark for Italy
pdf0.17
Regulation (System Certification) for Italy
pdf0.19
Regulation for Use of the SGS Product Certification Mark for Italy
pdf0.09
Regulation for Product Certification for Italy
pdf0.13

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับ SGSonSITE และการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ

เงื่อนไขการใช้เครื่องหมาย

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการรมยาและกําจัดสัตว์รบกวน

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการประเมินความปลอดภัย

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการเกณฑ์มาตรฐาน NGO

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการ REACH

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการ PIE และ SRS

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการก๊าซเรือนกระจก

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์