ศูนย์ข่าวสาร

ประเภทข่าว
วันที่เผยแพร่
พบผลลัพธ์ 50 รายการ
เอสจีเอส ประเทศไทย เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เอสจีเอส ประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็น TRR Tower ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม
น้ำมันรั่วจากเรือ

ความแตกต่างระหว่าง ISO 14046 และ ISO 46001 และการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับธุรกิจ

สำหรับธุรกิจ การนำมาตรฐานด้านความยั่งยืนมาใช้อาจเป็นก้าวสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สองมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในด้านนี้คือ ISO 14046 และ ISO 46001 แม้ว่าทั้งสองมาตรฐานจะมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน แต่ก็มีขอบเขตและการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างหลักระหว่างสองมาตรฐานนี้ และให้คำแนะนำในการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของท่าน
อ่านเพิ่มเติม
ท่อไฮโดรเจนกับกังหันลม

การปรับปรุงภาคผนวก SL (Annex SL) เพื่อเสริมพลังมาตรฐานการจัดการในรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้หลายองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นในการบูรณาการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบการจัดการหลัก การปรับปรุงภาคผนวก SL ล่าสุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญ โดยการเน้นการเข้าใจบริบทองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและแนวคิด "การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต" ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การบูรณาการนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรด้วย
อ่านเพิ่มเติม
บริการสรรหาบุคลากรเฉพาะด้านจากเอสจีเอส

การสรรหาบุคลากรเฉพาะด้าน ด้วย One Stop HR Management จาก SGS

บริการที่ SGS เป็นผู้ดูแลงานด้านบุคลากร (Human Resource) ให้กับลูกค้าทั้งหมด ช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานและประกอบธุรกิจของตนเองได้คล่องตัวขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

PFAS กับการควบคุมและตรวจสอบ

PFAS สามารถปนเปื้อนในอาหารผ่านหลายช่องทาง เช่น การผลิต บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง SGS เราสามารถตรวจหาสาร PFAS ได้ครอบคลุมทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม
sgs is an honorable lecturer at Automotive Summit 2024

Automotive Summit 2024

เอสจีเอสได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "Functional Safety and SOTIF in ADAS/ADS" ในงาน Automotive Summit 2024
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มชิ้นส่วนวิศวกรรมเหล็กในโรงงาน

ประเด็นสำคัญจากการประยุกต์ใช้ ISO 14001 - การพิจารณาและควบคุมมิติ "วัฏจักรชีวิต" ของแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อม

การพิจารณามุมมองวงจรชีวิตใน ISO 14001 หมายถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ องค์กรควบคุมผลกระทบได้โดยระบุ ทำความเข้าใจ และใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบ เช่น ใช้วัตถุดิบยั่งยืนและรีไซเคิล มุมมองวงจรชีวิตสำคัญเพราะช่วยระบุโอกาสในการลดผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม ลดผลกระทบโดยจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่น เลือกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้ และร่วมมือกับเกษตรกรที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความยั่งยืนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ลดของเสีย และใช้ปุ๋ยหมักจากของเหลือทิ้งทางอาหาร
อ่านเพิ่มเติม
ฟองน้ำในน้ำ

Boosting Environmental Aspect and Impact with Adding ISO 14002-2 Water Management

เสริมแง่มุมการประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการประยุกต์ใช้ ISO 14002-2 การจัดการน้ำ ISO 14002-2 เป็นมาตรฐานที่จัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ที่เน้นการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม แนวทางในการประยุกต์ใช้ ISO 14001 สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ช่วยให้องค์กรจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ำ
อ่านเพิ่มเติม
แนวคิดสีเขียวของเมือง

การปรับปรุงตาม FSSC 24000: เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส

ในโลกที่สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้องค์กรในภาคการผลิตจำเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม
tesing allergen food

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ (Food Allergens) คือ การระบุและตรวจสอบว่ามีสารก่อภูมิแพ้อยู่ในอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
อ่านเพิ่มเติม