การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืน: ISO 21401 และ Triple Bottom Line ในธุรกิจการท่องเที่ยว

April 09, 2024

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืนในธุรกิจการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางที่กำหนดให้ธุรกิจต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่ไม่เพียงแต่ผลกำไร แต่ต้องคำนึงถึงมุมมองทั้งสิ่งแวดล้อม, สังคม, และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มาตรฐานสากลเช่น ISO 21401 และหลักการ Triple Bottom Line เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ISO 21401 ช่วยให้สถานประกอบการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาการจัดการและเสริมสร้างชื่อเสียงของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างผลกำไรแต่ยังสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้กับชุมชนและโลกอย่างรวดเร็ว การนำมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นการขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้ธุรกิจและชุมชนท้องถิ่นเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

เมื่อธุรกิจจำนวนมากมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนตามทิศทางการพัฒนาโลกขององค์การสหประชาชาติภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) จากเป้าหมายนี้ ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาที่ไม่ใช่แค่เพื่อผลกำไรอีกต่อไป แต่ต้องมีมุมมองในการพัฒนาองค์กรทั้ง 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Economic) เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เคารพในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องให้โอกาสสำหรับการเติบโตขององค์กรด้วย มาตรฐานสากลถูกนำมาใช้และได้รับการรับรอง จะช่วยตอบโจทย์ในด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท สร้างแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังอาจมีส่วนช่วยในการทำให้โลกของเราดีขึ้น

สระว่ายน้ำโรงแรมขนาดกลาง

“ISO 21401 จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักโดยการเสริมสร้างการจัดการและปรับปรุงชื่อเสียงของพวกเขา ในขณะที่ให้บริการที่มีคุณภาพดีขึ้นแก่ลูกค้าและปรับปรุงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ พนักงาน และชุมชนท้องถิ่น”

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากพบว่ามีศักยภาพในการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างแรงกระเบื่อมต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ  องค์กรทุกประเภทในภาคการท่องเที่ยวเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนในแนวทางปฏิบัติของตน ISO 21401 ประกอบด้วยข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความยั่งยืนสำหรับสถานประกอบการที่พักที่ต้องการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนในการจัดการกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของตน 

นอกจากความสนุก การท่องเที่ยแล้ววยังมีความท้าทายจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเช่น เรามักจะเผชิญกับความยากลำบากเมื่อต้องเดินทาง แต่ลองนึกดูว่าการเดินทางด้วยความทุพพลภาพนั้นยากแค่ไหน ถ้าเรามีการตอบสนองความต้องการ ด้วยพื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมด้วย”โชคดีที่มีมาตรฐานสากลและระดับชาติมากมายที่สามารถรองรับสิ่งนี้ได้เป้าหมาย. การกำหนดแนวทางและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ส่งเสริมการเข้าถึงสากล ในการท่องเที่ยวและทำให้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานสากล

เกี่ยวกับ SGS

เราคือเอสจีเอส ผู้นำด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบของโลก เรา เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืน คุณภาพและความซื่อสัตย์ พนักงาน 99,600 คนของเรา ดำเนินงานในเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการกว่า 2,600 แห่งทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ท่อไฮโดรเจนกับกังหันลม
ข่าวธุรกิจJuly 15, 2024

การปรับปรุงภาคผนวก SL (Annex SL) เพื่อเสริมพลังมาตรฐานการจัดการในรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้หลายองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นในการบูรณาการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบการจัดการหลัก การปรับปรุงภาคผนวก SL ล่าสุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญ โดยการเน้นการเข้าใจบริบทองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและแนวคิด "การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต" ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การบูรณาการนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรด้วย
แนวคิดสีเขียวของเมือง
ข่าวธุรกิจJune 19, 2024

การปรับปรุงตาม FSSC 24000: เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส

ในโลกที่สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้องค์กรในภาคการผลิตจำเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ชาวนาท้องถิ่นปลูกผักกาดหอม
ข่าวธุรกิจApril 05, 2024

ขั้นตอนของการทำ LCA เพื่อความยั่งยืน: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม The process of conducting LCA for sustainability: Environmental Impact Analysis

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญสำหรับการออกแบบและการตัดสินใจที่มีมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน: การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร, การประเมินผลกระทบ, และการแปรผล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนโยบายสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำลง การออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล และการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ LCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การทำฟาร์มชีวภาพในเรือนกระจก
ข่าวธุรกิจApril 02, 2024

ประโยชน์ของการดำเนินการ LCA: มุมมองจากผู้ผลิตและผู้บริโภค

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ให้การประเมินอย่างเข้มงวดสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจอย่างมีความรู้สึก การเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าตลอดวงจรชีวิตจะกระตุ้นการตัดสินใจที่มีสิ่งแวดล้อมในข้อความ และเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

  • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road,

Chong Nonsi, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย