โอกาสในการทำงาน

คุณต้องการใช้ทักษะของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ เรามองหาบุคคลที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา ค้นหาบทบาทต่อไปของคุณที่เอสจีเอส และเริ่มต้นเส้นทางสู่การบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณ
คำเตือน: ข้อเสนองานที่หลอกลวง

เราได้รับทราบถึงข้อเสนอในการจ้างงานปลอมที่ดำเนินการโดยใช้ชื่อของเอสจีเอสผ่านทางเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของเรา และอีเมลซึ่งเลียนแบบที่อยู่อีเมลของเอสจีเอส