ศูนย์การสัมมนาออนไลน์

ประเภทการสัมมนาออนไลน์
พบผลลัพธ์ 6 รายการ
Thailand - Roof Top Solar Installation

Road to GHG reduction by using ISO 50001:2018 - Energy management.

การจัดการพลังงานที่ดี สามารถช่วยให้องค์กรสามารถบริหาร จัดการ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมแบบออนดีมานด์
Thailand Salt Production in Asia

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001:2563) สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนานี้ เพื่ออธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2563) ขั้นตอนการขอการรับรอง รวมถึงประโยชน์ที่สำคัญที่ทางสถานประกอบกิจการจะได้รับจากการทำมาตรฐานดังกล่าวนี้
รับชมแบบออนดีมานด์
Lower CO2 Emissions and Reduce Carbon Footprint Concept

ISO 14067: ทำความเข้าใจและการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์

รับชมแบบออนดีมานด์
Medical Technology Network Concept

การเตรียมพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์: WHO TRS 1025 annex 7

อัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทรนของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายยา รวมถึงความสำคัญและข้อได้เปรียบในการมีระบบมาตรฐานสากล GDP for Medical Devices และ GDP for pharmaceutical product และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับชมแบบออนดีมานด์
Confident Businesswoman Looking up

ขอเชิญลงทะเบียนฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Leadership Mindset การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาเรื่องภาวะผู้นำ

เพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาเรื่องภาวะผู้นำ (Leadership) อีกทั้งยังปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน การปรับเปลี่ยน Mindset เป็นเรื่องยาก แต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ไม่ใช่เพราะว่าการปรับเปลี่ยน Mindset เป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราว เราไม่อาจจะที่จะมี  Growth Mindset ได้ เพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่เครียด และกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลา
รับชมแบบออนดีมานด์
Wind Energy

ทำไมต้องทำ ISO 14064 -1 แตกต่าง กับ Carbon Footprint for Organization (CFO) อย่างไร

To review GHG emissions and removals information, the organization shall conduct a verification by independently (third-party) verified and currently divided into 2 main types of GHG verification according to ISO 14064-1 (Category 1-6) and Carbon footprint of organization or CFO (Scope 1-3). To guideline for decision making to verified GHG report and benefits for applying ISO 14064-1.
รับชมแบบออนดีมานด์