Kontaktujte nás

Co hledáte?

Posuzování shody zboží (zkr. PCA)

Posuzování shody zboží (zkr. PCA) od SGS je řešení navržené k zajištění toho, že konkrétní výrobky vyhovují požadavkům technických předpisů a norem stanovených regulačním úřadem země dovozu.

Toto řešení je založeno na ověření shody výrobku s požadavky příslušných norem a technických předpisů na základě toho, že produktoví specialisté SGS přezkoumají zprávy o ověřovacích činnostech typu laboratorního testování, fyzické kontroly a auditů výroby. Shoda výrobků je doložena vydáním osvědčení o shodě (CoC), dokladu, který je povinně vyžadován pro účely proclení.

SGS Product Conformity Assessment

Hledáte něco konkrétního?

Provozujeme služby PCA a pomáháme výrobcům a dodavatelům dosáhnout shody při jejich vývozu do mnoha zemí.

Posuzování shody zboží od SGS zabraňuje dovozu nebezpečného, nekvalitního nebo padělaného zboží. Napomáhá státním orgánům prosazovat provádění závazných právních předpisů na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a životního prostředí.

Posuzování shody zboží usnadňuje obchod a chrání zájmy obchodníků. Vzhledem k tomu, že ověřovací činnosti proběhnou před odesláním, dovozci využívají výhody rychlejšího proclení a vývozci neriskují odmítnutí zboží v cílové zemi v důsledku nevyhovění požadavkům.

Kontaktujte nás pro více informací o SGS programu posuzování shody zboží.

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika