Kontaktujte nás

Co hledáte?

Keňa - Program PVoC

Keňský normalizační úřad (KEBS) zavedl program ověřování zboží před vývozem z hlediska vyhovění normám (PVoC), aby se zajistila jakost výrobků, které musí také vyhovět zdravotním, bezpečnostním a ekologickým normám pro obyvatele Keni.

Keňský normalizační úřad (KEBS) zavedl program ověřování zboží před vývozem z hlediska vyhovění normám (PVoC), aby se zajistila jakost výrobků, které musí také vyhovět zdravotním, bezpečnostním a ekologickým normám pro obyvatele Keni.

Výrobky musí splnit jejich požadavky ještě před tím, než mohou být vyvezeny do Keni – nevyhovující zboží nebude do země vpuštěno.

V lednu 2015 úřad KEBS určil na základě výběrového řízení a přísného vyhodnocení, že naše společnost bude jeho jménem provozovat program PVoC v 18 regionech, což potvrzuje vedoucí úlohu společnosti SGS v programu PVoC Keňa.

Základní vlastnosti

 • Zboží dovážené do Keni vyžaduje osvědčení o shodě (CoC).
 • CoC je povinný dokument pro vpuštění každé zásilky.
 • Zboží, které nepodléhá tomuto programu, se musí stejně podrobit inspekci KEBS v místě určení.
 • Vývozce nese odpovědnost v případě jakýchkoli právních či ekonomických důsledků vyplývajících ze skutečnosti, že zboží bylo odesláno bez CoC.
 • Dodavatel/vývozce nese odpovědnost za dodržování.

Keňský program PVoC zajišťuje, že zboží vyhovuje povinným požadavkům na bezpečnost, jakost a zabezpečení, umožňuje mezinárodní obchod, zabraňuje prodlevám v celním řízení a snižuje možné ztráty související z dovozem nevyhovujících výrobků. PVoC má tyto klíčové prvky:

 • fyzickou inspekci zboží před nakládkou; 
 • odběr vzorků, testování a analýzu v akreditovaných laboratořích; 
 • kontrolu výrobních procesů; 
 • kontrolu dokladů z hlediska vyhovění předpisům; 
 • posuzování shody s keňskými standardy.

Máme desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení, abychom zajistili, že zásilky zboží vyhoví keňským požadavkům.

Proč společnost SGS?

SGS má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování služeb spojených s posuzováním, a to i v Africe a na Středním východě. Máme jedinečnou síť, smlouvy pro řízení na daných místech a specializovaný tým profesionálů. Ve spojení se sofistikovanou softwarovou platformou je tak zajištěna důslednost, rychlost, efektivita a profesionalita.

Nabízíme:

 • řízení klíčových zákazníků v jedné ze zemí nebo/a v naší smluvní řídicí kanceláři v Nairobi;
 • jedno místo pro všechny certifikáty pro celý svět;
 • Okamžitý přístup k informacím o vaší objednávce;
 • podporu při zprostředkování kontaktů všech stran zapojených do procesu;
 • usnadnění realizace vašich objednávek;
 • řešení na míru pro vaše situace.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika