Kontaktujte nás

Co hledáte?

Saúdská Arábie - SASO Osvědčení o shodě

Království Saúdská Arábie vyžaduje, aby veškeré zásilky produktů podléhajících saúdským normám a technickým předpisům Organizace pro metrologii a kvalitu (SASO), které jsou určené pro export do země, měly osvědčení produktu a aby každá zásilka měla osvědčení zásilky. Tato osvědčení dokládají, že zboží vyhovuje příslušným normám a technickým předpisům.

Království Saúdská Arábie vyžaduje, aby veškeré zásilky produktů podléhajících saúdským normám a technickým předpisům Organizace pro metrologii a kvalitu (SASO), které jsou určené pro export do země, měly osvědčení produktu a aby každá zásilka měla osvědčení zásilky. Tato osvědčení dokládají, že zboží vyhovuje příslušným normám a technickým předpisům.

Na základě vytvoření Programu bezpečnosti saúdských produktů (SALEEM) zavedla organizace SASO elektronickou platformu pro posouzení shody SABER. SASO vyzývá obchodníky, aby tuto platformu využívali pro žádosti a získávání osvědčení produktů i osvědčení zásilek pro zboží podléhající technickým předpisům SASO a pro žádosti a získávání vlastních prohlášení a osvědčení zásilek pro zboží, které těmto technickým předpisům SASO nepodléhá.

V naší společnosti nabízíme různé služby, abychom klientům pomohli projít procesem vyhovění saúdským technickým předpisům a saúdským normám. V závislosti na povaze produktu vám může společnost SGS pomoci:

  • Jednat jako certifikační orgán akreditovaný ze strany SASO pro vydání osvědčení produktů a zajištění osvědčení zásilek pro všechny produkty podléhající technickým předpisům ve všech regionech světa
  • Zadat do systému SABER všechny produkty, které chce dovozce dovézt na saúdský trh; povinnností je, aby tyto produkty byly registrovány v systému SABER před vydáním osvědčení produktu
  • Vydávat zprávy technického posouzení pro všechny produkty, které nepodléhají technickým předpisům, jako podklad pro doložení shody se všemi relevantními saúdskými normami

Společnost SGS je certifikačním orgánem akreditovaným ze strany SASO a pomáhá organizaci SASO a ministerstvu obchodu a investic v oblasti posuzování shody produktů více než 12 let.

Naše rozsáhlé zkušenosti s řízením programů posuzování shody po celém světě nám umožňují nabízet účinná a komplexní řešení přizpůsobená na míru, abychom napomohli vývozcům a zajistili, že jejich zásilky splní příslušné požadavky.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika