Kontaktujte nás

Co hledáte?

Gabon - pověření SGS

Dovážejte zboží do Gabonu a využijte přitom služeb posuzování shody zboží od společnosti SGS.

Dovážejte zboží do Gabonu a využijte přitom služeb posuzování shody zboží od společnosti SGS.

S účinností od 1.ledni 2016 (datum příchodu zboží) musí být všechny regulované suroviny a výrobky zhodnoceny a odsouhlaseny v souladu s požadavky Programu pro posuzování shody (Programme Gabonais d'Evaluation de la Conformité (PROGEC)) od Agence Gabonaise de Normalisation’s (AGANOR). To znamená, že veškeré zboží určené k dovozu do Gabonu musí projít posouzením a obdržet Certifikát o shodě.

V závislosti na druhu certifikace poskytujeme jeden nebo kombinaci následujících postupů ověření:

  • fyzickou inspekci zboží před nakládkou;
  • odběr vzorků, testování a analýzu v akreditovaných laboratořích;
  • audit výrobních procesů;
  • Ověření dokladů a posouzení shody s požadavky příslušných norem.

Gabonský program posuzování shody chrání místní spotřebitele tím, že zajišťuje, že veškeré regulované zboží a suroviny, které jsou do země dováženy, splňují příslušné schválené normy a technické předpisy.

Společnost SGS je světová jednička v oblasti inspekce, testování a ověřování s rozsáhlými zkušenostmi při řízení programů posuzování shody po celém světě, disponuje celosvětovou sítí a k tomuto účelu navrženou softwarovou platformou. Nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení pro zajištění, že zásilky vyhoví gabonským požadavkům.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika