Kontaktujte nás

Co hledáte?

Alžírsko - Osvědčení o shodě pro vývoz

Abyste mohli do Alžírska dovážet jakýkoli produkt podléhající regulaci, musíte mít dokument o shodě (certifikát jakosti) vydaný autorizovaným kontrolním a certifikačním orgánem. Tento dokument musí potvrzovat, že zboží vyhovuje technickým předpisům a normám tohoto státu.

Abyste mohli do Alžírska dovážet jakýkoli produkt podléhající regulaci, musíte mít dokument o shodě (certifikát jakosti) vydaný autorizovaným kontrolním a certifikačním orgánem. Tento dokument musí potvrzovat, že zboží vyhovuje technickým předpisům a normám tohoto státu.

Jako oprávněný certifikační a kontrolní orgán vám pro usnadnění celního řízení můžeme vydat příslušný dokument o shodě pod názvem Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises. Toto osvědčení o shodě musí být vydáno ve vyvážející zemi.

Alžírský certifikát jakosti zajišťuje, že zboží vyhovuje povinným požadavkům na bezpečnost, jakost a zabezpečení, umožňuje mezinárodní obchod, zabraňuje prodlevám v celním řízení a snižuje možné ztráty související z dovozem nevyhovujících výrobků.

Osvědčení o shodě pro zboží určené k vývozu (CoC) vydáváme na základě přezkoumání zpráv popisujících:

  • fyzickou kontrolu před expedicí;
  • odběr vzorků, zkoušky a analýzu v akreditovaných laboratořích.

Jakmile je potvrzena shoda, je vydáno osvědčení CoC.

Máme desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení, abychom zajistili, že vaše zásilky vyhoví alžírským požadavkům.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika