Kontaktujte nás

Co hledáte?

Maroko – Program posuzování shody průmyslových výrobků

Průmyslové výrobky dovážejte do Maroka na základě posouzení shody a osvědčení o shodě výrobku.

Společnost SGS je schválena Ministerstvem průmyslu, obchodu, zeleného a digitálního hospodářství (MICEVN) pro zavedení programu posuzování shody pro průmyslové výrobky v souladu se zákonem 24-09 doplněným vyhláškou č. 2-212-502 a Nařízením č. 3873-12.

Průmyslové výrobky dovážené do Maroka musí splňovat platné místní normy nebo technické předpisy. V závislosti na zboží se verifikace provádí buď v zemi vývozu, před odesláním zboží, nebo v místě určení, po doručení nákladu.

Kontrola v zemi původu

V závislosti na způsobu certifikace poskytujeme jeden nebo kombinaci následujících postupů:

  • fyzickou inspekci zboží před odesláním
  • testování v akreditovaných laboratořích;
  • audit výrobních procesů
  • Verifikace dokladů a posouzení shody s marockými normami nebo technickými předpisy

Společnost SGS poskytuje osvědčení o shodě (CoC) jako doklad uspokojivých výsledků ze všech zákroků nebo zprávu o neshodě, pokud nejsou výsledky zásahů uspokojivé. Dovozce nebo jeho zástupce pak pošle CoC na stránky ministerstva a společnosti SGS v Maroku, která toto osvědčení po přezkoumání dokladů přijme nebo odmítne.

Kontrola v zemi určení

  • Zásah v zemi určení u zboží, které má být zkontrolováno po doručení do země určení (žádná kontrola v zemi původu)

Dovozce nebo jeho zástupce předkládá všechny dokumenty a informace týkající se nákladu prostřednictvím stránek ministerstva. V závislosti na zásahu v zemi určení provedeném MICEVN poskytujeme jeden postup nebo kombinaci následujících postupů:

  • ověření dokladů.
  • fyzická inspekce zboží;
  • Odběr vzorků pro testování a analýzu v akreditovaných laboratořích

Protokoly z verifikačních postupů se vyhodnocují a výsledky (akceptované/zamítnuté) se zaznamenávají do systému ministerstva.

Proč si zvolit společnost SGS?

Jako přední světová společnost v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace s bezkonkurenční globální sítí odborných znalostí jsme odhodláni poskytovat vývozcům do Maroka a dovozcům v Maroku efektivní služby.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika