Kontaktujte nás

Co hledáte?

Uganda - Verifikace shody před vývozem

Ugandský státní úřad pro standardizaci (UNBS) provádí ugandský program pro ověření vyhovění normám u zboží před vývozem (PVoC).

Ugandský státní úřad pro standardizaci (UNBS) provádí ugandský program pro ověření vyhovění normám u zboží před vývozem (PVoC).

Naše společnost nabízí vývozcům řadu služeb, aby jim pomohla vyhovět jeho požadavkům.

Úřad UNBS v rámci programu PVoC vyžaduje, aby dovážené produkty, jejichž standardní specifikace byly podle zákona o UNBS z roku 1983 zavedeny jako povinné, byly zkontrolovány s cílem zjistit, zda vyhovují technickým předpisům a normám této země nebo jejich schváleným ekvivalentům. Cílem je zavést režim kontroly jakosti dovozu, který je pro členské státy Východoafrického společenství harmonizovaný.

S vývozci spolupracujeme s cílem prokázat vyhovění požadavkům a vydat osvědčení o shodě, které zajišťuje přístup na ugandský trh, zabraňuje zpoždění celního řízení a omezuje potenciální ztráty spojené s dovozem nevyhovujícího zboží. V závislosti na způsobu certifikace poskytujeme jednu nebo několik z těchto služeb:

  • fyzickou kontrolu před expedicí;
  • odběr vzorků, zkoušky a analýzy v akreditovaných laboratořích;
  • audit výrobních procesů produktů;
  • kontrolu dokladů a posouzení shody s požadavky příslušných technických nařízení a norem, například KSS, GSO, IEC.

Máme desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení, abychom zajistili, že vaše zásilky vyhoví ugandským požadavkům.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika