Kontaktujte nás

Co hledáte?

Tanzánie - Program PVoC

S platností od 1. ledna 2012 pověřil Tanzanský normalizační úřad (TBS) naši společnost, aby prováděla program ověřování shody zboží před odesláním (PVoC).

S platností od 1. ledna 2012 pověřil Tanzanský normalizační úřad (TBS) naši společnost, aby prováděla program ověřování shody zboží před odesláním (PVoC).

Podle programu PVoC budou všechny regulované výrobky určené pro dovoz do Tanzanie podrobeny ověřování a testování v zemi původu. K prokázání, že vyhovují příslušným státním normám či jejich schváleným ekvivalentům a technickým předpisům, bude vydáno osvědčení o shodě (CoC). Osvědčení o shodě bude povinné pro proclení.

Úřad TBS zavedl program PCA, aby zajistil ochranu země, spotřebitelů a místních výrobců před:

 • produkty, které nevyhovují normám a které mohou ohrozit veřejné zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí;
 • padělanými nebo nebezpečnými produkty;
 • nekalou soutěží dováženého zboží, které nevyhovuje schváleným normám.

Mezi výrobky, které jsou regulovány v rámci tohoto programu, patří:

 • hračky a výrobky pro děti;
 • elektrické a elektronické výrobky;
 • automobilové výrobky;
 • chemikálie a produkty pro domácnost (nábytek, papírenské výrobky);
 • strojní materiály a plynové spotřebiče;
 • potraviny a zemědělské zboží;
 • vybrané bezpečnostní vybavení;
 • použité výrobky.

V závislosti na podmínkách, ale nikoli výhradně na nich, existují tři možné cesty k získání certifikace PVoC: podle typu produktu a jeho stejnorodosti, četnosti dodávek a systému řízení jakosti výrobce.

 • Cesta A – pro neregistrované výrobky (neregistrovaní dodavatelé výrobců citlivého zboží). Výrobky musí být otestovány a fyzicky zkontrolovány, aby se prokázala jejich shoda s příslušnými normami, základními požadavky nebo specifikacemi výrobce.
 • Cesta B – pro registrované dodavatele nebo výrobce zboží. Tato cesta nabízí zrychlený proces certifikace zboží, které má podle registrace u smluvní strany PVoC přiměřenou a stálou úroveň jakosti. Registrace produktu se doporučuje vývozcům častých zásilek obsahujících stejnorodé výrobky.
 • Cesta C – výrobky podléhající licenci. Tato cesta je otevřená pouze výrobcům, kteří mohou prokázat, že mají ve svém výrobním procesu zaveden systém řízení jakosti. Součástí této cesty je audit systému řízení jakosti a udělování licence produktům ze strany autorizované smluvní strany PVoC. Tato cesta se doporučuje výrobcům s vysokou četností/objemem zásilek.

Máme desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení, abychom zajistili, že zásilky zboží vyhoví požadavkům Tanzanie.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika