Kontaktujte nás

Co hledáte?

Pobřeží slonoviny - Verifikace shody (VOC)

Dovážejte výrobky do Pobřeží slonoviny a využijte přitom služeb posuzování shody výrobků od společnosti SGS.

Dovážejte výrobky do Pobřeží slonoviny a využijte přitom služeb posuzování shody výrobků od společnosti SGS.

S účinností od 1. července 2019 musí být všechny regulované suroviny a výrobky dovezené do Pobřeží slonoviny posouzeny a musí vyhovět požadavkům Programu pro posuzování shody (VOC) MCAPPME. To znamená, že veškeré výrobky určené k dovozu do Pobřeží slonoviny musí projít posouzením a obdržet Osvědčení o shodě.

V závislosti na způsobu certifikace poskytujeme jeden nebo kombinaci následujících postupů:

  • fyzickou inspekci zboží před odesláním;
  • odběr vzorků, testování a analýzu v akreditovaných nebo neakreditovaných laboratořích, včetně vlastních laboratoří výrobce;
  • audit výrobních procesů;
  • kontrolu dokladů a posouzení shody s požadavky příslušných norem.

Program posuzování shody pro Pobřeží slonoviny chrání místní spotřebitele tím, že zajišťuje, že veškeré regulované výrobky a materiály, které jsou do země dováženy, splňují příslušné schválené normy a technické předpisy.

Společnost SGS je světová jednička v oblasti služeb inspekce, testování a verifikace a má rozsáhlé zkušenosti při řízení programů posuzování shody po celém světě, disponuje celosvětovou sítí a k tomuto účelu navrženou softwarovou platformou. Nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení pro zajištění, že zásilky vyhoví požadavkům Pobřeží slonoviny.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika