Kontaktujte nás

Co hledáte?

Ochrana soukromí ve společnosti SGS

Společnost SGS přijala Zásady ochrany osobních údajů společnosti SGS, která stanoví závazky společnosti týkající se ochrany soukromí a osobních údajů. Tato politika ukládá všem přidruženým společnostem a zaměstnancům skupiny, aby dodržovali následující zásady vždy, když společnost SGS nakládá s osobními údaji:

  • Čestné a zákonné shromažďování a používání osobních údajů. Usilujeme o transparentnost a otevřenost ve vztahu ke shromažďovaným údajům a používáme je pouze pro účely, které jsou dotčeným osobám známy
  • Respektování práv a rozhodnutí osob. respektujeme rozhodnutí osob o způsobu, jak jsou jejich osobní údaje shromažďovány, používány a jak je s nimi nakládáno ze strany SGS a přidružených společností. To zahrnuje právo na přístup, opravu a výmaz údajů, které má SGS k dispozici.
  • Odpovědné řízení údajů. Víme, že důvěrnost a neporušenost osobních údajů je zásadní pro zachování důvěry a činíme příslušné kroky na ochranu osobních údajů před riziky neoprávněného použití nebo vyzrazení

Globální vedoucí ochrany osobních údajů společnosti SGS za pomoci sítě místních správců osobních údajů a odborníků v našich podnicích a regionech zajišťuje zavedení a splnění našich závazků na ochranu soukromí v celé naší organizaci na globální úrovni.

Usilujeme o podporu kultury, ve které mají všichni zaměstnanci SGS jasné povědomí o důležitosti ochrany osobních údajů a způsobu jejího zajištění. Náš kurz o povědomí o ochraně osobních údajů je k dispozici pro všechny současné zaměstnance a je součástí programu zaškolení našich nových zaměstnanců. Je doplněn zvláštním e-learningovým programem vytvořeným na míru pro ty zaměstnance, kteří pracují s konkrétní oblastí osobních údajů, jako je personalistika, marketing nebo IT.

V souladu s naší politikou na ochranu osobních údajů popisuje naše prohlášení Online prohlášení o ochraně soukromí, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které společnosti SGS poskytují uživatelé našich webových stránek.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich závazků v oblasti ochrany osobních údajů nebo chcete-li oznámit porušení v oblasti ochrany soukromí, vyplňte laskavě náš formulář Formulář požadavku týkajícího se ochrany soukromí.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny přidružené společnosti SGS skupiny SGS, pokud v daném místě neplatí přísnější pravidla na ochranu osobních údajů, a v takovém případě budou na místních webových stránkách zveřejněny místní verze.

Ochrana osobních údajů je důležitá pro všechny součásti našeho podnikání. Je v jádru našeho slibu zákazníkům, našich hodnot, našich zásad, našeho chování a našeho úspěchu a je zásadní pro zachování důvěry.

Frankie Ng

Frankie Ng