Kontaktujte nás

Co hledáte?

Katar - Program PVoC

Verifikace shody před odesláním zboží pro katarský trh od společnosti SGS - umožňuje organizacím vyvážet a prodávat zboží na katarský trh.

Verifikace shody před odesláním zboží pro katarský trh od společnosti SGS - umožňuje organizacím vyvážet a prodávat zboží na katarský trh.

Katarská všeobecná organizace pro standardy a metrologii (QGOSM) Katarského ministerstva životního prostředí (MOE) zavedla systém verifikace shody před odesláním zboží s cílem chránit veřejnost před nevyhovujícími výrobky a zakázat vstup znehodnoceným a padělaným výrobkům. Systém vyžaduje, aby veškeré regulované dovážené výrobky, které jsou definovány v QGOSM, měly osvědčení o shodě vydané schválenou třetí stranou.

Jsme společností, která je schválenou třetí stranou a může provádět posouzení podle norem a při jeho úspěšném dokončení vydávat osvědčení o shodě (CoC) pro vývoz regulovaných výrobků do Kataru. Žádost o posouzení a osvědčení o shodě by měl podat vývozce v zemi dodávky. Provedeme verifikaci:

  • popisu a specifikace zboží;
  • shody s příslušnými katarskými normami a katarskými technickými předpisy nebo jejich schválenými normami z Perského zálivu nebo mezinárodními normami.

Osvědčení o shodě bude vydáno, jakmile bude výsledkem hodnocení podle katarských norem "SATISFACTORY" (uspokojivé).

V rámci katarského programu shody jsou regulovány tyto výrobky:

  1. brzdové destičky;
  2. bezpečnostní pásy;
  3. ráfky kol;
  4. elektrické žehličky;
  5. odvětrávací ventilátory;
  6. vysoušeče vlasů.

Máme desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení, abychom zajistili, že zásilky zboží vyhoví katarským požadavkům.

Pro více informací kontaktujte vaši místní kancelář SGS.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika