Contact

Nieuws

Type
Datum
84 resultaten
shower legionella

Legionella-onderzoek: het belang van risicoanalyse en watermonsters here

Legionella, ook wel bekend als de veroorzaker van de veteranenziekte, is een bacterie die periodiek de kop opsteekt in nieuwsberichten. Zo ook weer in maart van dit jaar: Meer patiënten door legionella in het ziekenhuis: ‘Je kunt echt heel ziek worden van water’, zoals gerapporteerd door het Algemeen Dagblad op 12 maart 2024. Maar wat is legionella eigenlijk, en hoe kunnen we de risico's ervan beheersen?
Meer lezen
Meer lezen
Plastic Polymer Granules

Zeer Zorgwekkende Stoffen

In bouwproducten zijn in het verleden stoffen toegepast die men nu niet meer wil toepassen, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Aangezien Nederland op weg is naar een circulaire economie, wil men voorkomen dat ZZS terechtkomen in producten die gemaakt worden van afvalstoffen die fungeren als nieuwe grondstoffen. SGS INTRON schreef enkele jaren geleden een inventarisatierapport, in opdracht van Rijkswaterstaat, waarin voor alle afvalstromen uit het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is aangegeven welke ZZS relevant zijn.
Meer lezen
Central Park Amerika

Download gratis het whitepaper: LCA – Kansen op weg naar een circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050 en een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot. Dat is het doel waar we allemaal naartoe werken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Het whitepaper ‘LCA – Kansen op weg naar een circulaire economie’ geeft uitleg wat een LCA voor invloed heeft en kan betekenen voor producenten voor bouwmaterialen en bouwproducten en voor vastgoedeigenaren.
Meer lezen

SGS Benelux reikt eerste MDR-certificaat uit aan Serrix

Fabrikanten van medische hulpmiddelen hebben tot mei 2024 de tijd om met MDR-certificatie toegang tot de Europese markt te behouden.

Meer lezen
Cement Production Facility

NL-PCR cement voor eenduidige LCA’s van cement

In opdracht van Cement&BetonCentrum heeft SGS INTRON een product category rules-document opgesteld voor cement en enkele andere materialen die in beton worden toegepast. Het bleek dat levenscyclusanalyse-experts diverse keuzes in de berekeningen van cement konden maken en daarmee ongewenste verschillen creëerden. Er was dus behoefte aan aanvullende regels voor eenduidige levenscyclusanalyses van cement en dus ook beton.
Meer lezen
Certificering biobased content

SGS INTRON certificeert als eerste biobased content in bouwproducten

Sinds kort is SGS INTRON de eerste licentienemer voor biobased certificering in de bouwsector. Het eerste biobased content certificaat is zelfs al uitgereikt. Aan Arpa Industriale, zusterbedrijf van TRESPA, dat ‘thin laminates for interior use’ produceert. Accountmanager Marco de Kok overhandigde op 12 april het certificaat.

Meer lezen
Uitreiking Kwaliteitsverklaring

Betonnen prefab liggers krijgen tweede leven met kwaliteitsverklaring

Het pilotproject van Combinatie Liggers 2.0 is inmiddels succesvol afgerond. Het project richtte zich op hergebruik van oude betonnen prefab liggers in een nieuw viaduct. SGS INTRON concludeerde op basis van uitgebreid materiaalonderzoek en toezicht op het herstel- en bewerkingsproces dat de gemodificeerde liggers uitstekend herbruikbaar zijn: “Ze gaan zeker nog eens honderd jaar veilig mee.”
Meer lezen
Vulkaanuitbarsting

CROW-CUR-Aanbeveling 129:2022 Lavameel als type II vulstof in beton beschikbaar

Grondstoffen voor de productie van beton worden in Nederland en in Europa steeds schaarser. Lavameel is een duurzame grondstof die geschikt is als alternatief voor deze grondstoffen. De toepassing van lavameel staat beschreven in de CROW-CUR Aanbeveling 129:2022, mede opgesteld door SGS INTRON.
Meer lezen
main feature sunflowers

Update rondom de verplichte milieuregistratie en -certificering in de sierteelt

De duurzame productie van sierteeltgewassen wordt steeds belangrijker. Niet alleen de overheid, ook afnemers en de consument vinden dat bloemen en planten met respect voor natuur en milieu geproduceerd en verhandeld moeten worden. Royal FloraHolland stelt de digitale milieuregistratie en -certificatie verplicht voor al haar aanvoerders.
Meer lezen
...

Waar bent u naar op zoek?