Contact

Nieuws

Type
Datum
52 resultaten

Wat gaat er dit jaar gebeuren binnen het actieteam CB’23 toekomstig hergebruik

Eind juni 2022 heeft het actieteam Toekomstig hergebruik van Platform CB’23 een leidraad gepubliceerd met advies over hoe hergebruik kan worden gefaciliteerd door technische wet- en bouwregelgeving. Voorzitter Agnes Schuurmans neemt dit seizoen wederom de voorzittersrol op zich: “Nu wordt het tijd onderdelen concreter te maken, zodat ze omgezet kunnen worden naar werkbare richtlijnen voor de praktijk.”

Meer lezen

Open samenwerking binnen innovatieve raamovereenkomst RWS

Rijkswaterstaat heeft na een aanbesteding negen partijen geselecteerd voor de raamovereenkomst kennisontwikkeling en kennisimplementatie van circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw. Het consortium van Royal HaskoningDHV, Stichting Insert, AEF en PHI Factory en SGS INTRON is één van die partijen. 

Meer lezen

Melding van food recalls & incidenten

Als een product niet voldoet aan de eisen van voedselveiligheid of kwaliteit kan dit aanleiding zijn voor een recall van het betreffende product. Ben jij bekend met de regels die gelden bij een food recall? Lees er meer over in het artikel.
Meer lezen
main feature soil and digger

Nieuwe BRL 9348 voor verrijdbare of mobiele betoncentrales

SGS INTRON heeft een nieuwe beoordelingsrichtlijn 9348 geschreven voor verrijdbare of mobiele betoncentrales. Reden hiervoor is dat dit soort betoncentrales niet onder bestaande beton-brl’s vallen.
Meer lezen
std ventilation pipes

Koeltechnische installateurs en bedrijven: Let op het bezit van de juiste certificaten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een veilige leefomgeving en controleert onder andere of installateurs en desbetreffende bedrijven zich aan de regels voor F-gassen houden. Wanneer u niet over de juiste certificaten beschikt, kunt u een boete krijgen.
Meer lezen
World Map Showing Connections 1600px

Participant van Centrum Ondergronds Bouwen

SGS INTRON en SGS Roos+Bijl zijn aangesloten als participant bij het Centrum Ondergronds Bouwen: een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik.
Meer lezen
main feature sunflowers

Update rondom de verplichte milieuregistratie en -certificering in de sierteelt

De duurzame productie van sierteeltgewassen wordt steeds belangrijker. Niet alleen de overheid, ook afnemers en de consument vinden dat bloemen en planten met respect voor natuur en milieu geproduceerd en verhandeld moeten worden. Royal FloraHolland stelt de digitale milieuregistratie en -certificatie verplicht voor al haar aanvoerders.
Meer lezen
World Map Showing Connections 1600px

Training en ontwikkeling via de SGS Academy - Wat kunt u in 2022 verwachten?

Training en ontwikkeling SGS Academy - Wat kunt u in 2022 verwachten?
Meer lezen
std red industrial valves

Metingen en Kalibratieteam van SGS Nederland ontvangt A rating award van Exxonmobil

We zijn verheugd en trots om bekend te maken dat we de A-Rating Award van ExxonMobil hebben ontvangen voor onze algehele prestaties en veilige bijdrage voor het jaar 2021.
Meer lezen
World Map Showing Connections 1600px

SGS breidt zijn Laboratorium voor het Testen van Metalen en Mineralen in Spijkenisse, Nederland uit.

De nieuwe laboratoriumuitbreiding zorgt voor een aanzienlijke vergroting van de testcapaciteit voor ons wereldwijd netwerk.
Meer lezen

Waar bent u naar op zoek?