Contact

Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe normen voor mycotoxinen DON, T2 en HT2: bescherming van voedselveiligheid en kwaliteit

May 23, 2024

Nieuwe normen voor mycotoxinen DON, T2 en HT2: bescherming van voedselveiligheid en kwaliteit

Op 1 juli 2023 zijn nieuwe normen voor mycotoxinen DON, T2 en HT2 van kracht geworden, en dit heeft belangrijke implicaties voor de voedselveiligheid en kwaliteitscontrole. Mycotoxinen, giftige secundaire metabolieten geproduceerd door bepaalde schimmels, vormen een aanzienlijke bedreiging voor mens, dier en landbouwproductiviteit. Het is cruciaal om deze verontreinigingen in voedsel te reguleren en te monitoren om de volksgezondheid te waarborgen.

SGS staat klaar om u te helpen bij monstername, analyse en advisering op het gebied van mycotoxinen. Ontdek in dit artikel hoe SGS kan helpen bij het begrijpen en beheersen van de risico's die mycotoxinen met zich meebrengen.

Mycotoxinebesmettingen

De ontdekking van de eerste mycotoxine, aflatoxine, na de uitbraak van de kalkoen-X-ziekte in Engeland in 1960, markeerde het begin van intensief onderzoek naar mycotoxicologie. Sindsdien zijn talloze studies uitgevoerd naar mycotoxinebesmettingen in verschillende gewassen en regio's, zoals bijvoorbeeld voor mais uit Hongarije. Deze inspanningen hebben geleid tot een beter begrip van de gevaren die mycotoxinen met zich meebrengen en de noodzaak om strenge normen vast te stellen.

Mycotoxinen worden erkend als potentiële kankerverwekkende stoffen en daarom leggen instanties zoals de EFSA en de EU al jarenlang strikte normen op voor verschillende voedingsmiddelen. Deze normen worden regelmatig herzien en bijgesteld op basis van nieuwe wetenschappelijke bevindingen en onderzoeken. Recentelijk zijn aanvullende en nieuwe normen gepubliceerd, waaronder normen voor deoxynivalenol en de som van de fusarium-toxines T2 en HT2.

Een ander belangrijk aspect dat aandacht verdient, is het verband tussen klimaatverandering en de aanwezigheid van mycotoxinen. De toenemende temperaturen en veranderingen in neerslagpatronen kunnen de groei van schimmels bevorderen, wat kan leiden tot een toename van mycotoxinebesmettingen. Dit benadrukt de noodzaak van voortdurende monitoring en controle.

Europese wetgeving monstername

Mede door bovenstaande redenen is op 1 april 2024 de implementatie van de Europese wetgeving met procedures voor monstername 2023/2782 van kracht geworden. Hiermee worden o.a. de procedures voor mycotoxinecontroles verder gestandaardiseerd en uitgebreid. Dit draagt bij aan een effectievere bescherming van de voedselveiligheid en het vertrouwen van consumenten in de producten die zij consumeren.

Monstername, analyse en advisering

Om te verzekeren dat producten voldoen aan deze wetgeving, zijn al van internationale levensmiddelen laboratoria beschikbaar, zoals die van SGS. Deze laboratoria bieden expertise op het gebied van monstername, analyse en advisering. Voor vragen over de nieuwe wetgeving, monsternames en analyses kunnen bedrijven contact opnemen met de Customer Service.

Door samen te werken met deskundige partners zoals SGS kunnen bedrijven zorgen voor naleving van de wetgeving, het minimaliseren van risico's en het handhaven van hoogwaardige productstandaarden.

Over SGS

Wij zijn SGS - 's werelds grootste test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Wij worden erkend als de wereldwijde benchmark voor duurzaamheid, kwaliteit en integriteit. Onze 99.600 medewerkers werken in een netwerk van 2.600 kantoren en laboratoria verspreid over de hele wereld.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland