Contact

Waar bent u naar op zoek?

Circulaire economie vraagt extra aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen in afvalstoffen

August 27, 2023

In bouwproducten zijn in het verleden stoffen toegepast die men nu niet meer wil toepassen, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Aangezien Nederland op weg is naar een circulaire economie, wil men voorkomen dat ZZS terechtkomen in producten die gemaakt worden van afvalstoffen die fungeren als nieuwe grondstoffen. SGS INTRON schreef enkele jaren geleden een inventarisatierapport, in opdracht van Rijkswaterstaat, waarin voor alle afvalstromen uit het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is aangegeven welke ZZS relevant zijn.

Nederland is op weg naar een circulaire economie. Dat betekent dat ‘gebruikte’ bouwproducten en bouwmaterialen hierna hergebruikt of gerecycled worden. Bij hergebruik wordt het product opnieuw in dezelfde of in een andere toepassing gebruikt. Bij recycling worden de grondstoffen teruggewonnen en worden hiermee weer nieuwe bouwproducten geproduceerd.

REACH-regelgeving

Vanwege het toenemend gebruik van chemische stoffen voor allerlei toepassingen en de onbekendheid met de effecten van veel stoffen, heeft de Europese Unie de REACH-regelgeving ingevoerd. Dit is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. In REACH is een categorie gevaarlijke stoffen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) gedefinieerd.

Stoffen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld stoffen die:

  • kankerverwekkend zijn
  • de voortplanting belemmeren
  • sterk ophopen in de voedselketen

Afvalstoffen vallen niet onder de REACH-regelgeving. Deze geldt namelijk alleen voor producten. Maar men wil wel voorkomen dat ZZS terechtkomen in producten die gemaakt worden van afvalstoffen die fungeren als nieuwe grondstoffen. In het kader van de circulaire economie is er daarom een toegenomen aandacht voor ZZS in afvalstoffen. Omgevingsdiensten letten hierop bij vergunningverlening. ZZS die in afvalstoffen zitten moeten uit de keten gehaald worden en niet in nieuwe producten terechtkomen.

Afvalstromen

Alle bedrijven die van doen hebben met afval zouden moeten weten of er in hun specifieke afvalstromen sprake is van ZZS. De lijst ZZS is echter enorm lang en lang niet alle ZZS kunnen voorkomen in specifieke afvalstromen. Afvalverwerkers en vergunningverleners hebben daarom behoefte aan een selectie van relevante ZZS voor hun specifieke afvalstroom.

SGS INTRON schreef enkele jaren geleden een inventarisatierapport, in opdracht van Rijkswaterstaat, waarin voor alle afvalstromen uit het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is aangegeven welke ZZS relevant zijn. Het rapport is beschikbaar via de website van LAP3.

ZZS-analyses

In het laboratorium van SGS INTRON worden diverse ZZS-analyses uitgevoerd. Maar ook schakelen we diverse SGS laboratoria wereldwijd in wanneer nodig. Op deze wijze profiteren we van de zeer brede expertise van SGS.

Meer informatie

Lees het gehele artikel in SGS INTRON Bulletin 37.

Voor meer informatie neem contact op met Ulbert Hofstra via het contactformulier of bel met 088 – 214 52 04.

Over SGS

Wij zijn SGS - 's werelds grootste test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Wij worden erkend als de wereldwijde benchmark voor duurzaamheid, kwaliteit en integriteit. Onze 98.000 medewerkers opereren in een netwerk van 2.650 kantoren en laboratoria en werken samen aan een betere, veiligere en meer verbonden wereld.

Verwante nieuws

Central Park Amerika
Plaatselijk ondernemingsnieuwsAugust 20, 2023

Download gratis het whitepaper: LCA – Kansen op weg naar een circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050 en een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot. Dat is het doel waar we allemaal naartoe werken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Het whitepaper ‘LCA – Kansen op weg naar een circulaire economie’ geeft uitleg wat een LCA voor invloed heeft en kan betekenen voor producenten voor bouwmaterialen en bouwproducten en voor vastgoedeigenaren.
Cement Production Facility
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 21, 2023

NL-PCR cement voor eenduidige LCA’s van cement

In opdracht van Cement&BetonCentrum heeft SGS INTRON een product category rules-document opgesteld voor cement en enkele andere materialen die in beton worden toegepast. Het bleek dat levenscyclusanalyse-experts diverse keuzes in de berekeningen van cement konden maken en daarmee ongewenste verschillen creëerden. Er was dus behoefte aan aanvullende regels voor eenduidige levenscyclusanalyses van cement en dus ook beton.
Certificering biobased content
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 17, 2023

SGS INTRON certificeert als eerste biobased content in bouwproducten

Sinds kort is SGS INTRON de eerste licentienemer voor biobased certificering in de bouwsector. Het eerste biobased content certificaat is zelfs al uitgereikt. Aan Arpa Industriale, zusterbedrijf van TRESPA, dat ‘thin laminates for interior use’ produceert. Accountmanager Marco de Kok overhandigde op 12 april het certificaat.

Uitreiking Kwaliteitsverklaring
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 03, 2023

Betonnen prefab liggers krijgen tweede leven met kwaliteitsverklaring

Het pilotproject van Combinatie Liggers 2.0 is inmiddels succesvol afgerond. Het project richtte zich op hergebruik van oude betonnen prefab liggers in een nieuw viaduct. SGS INTRON concludeerde op basis van uitgebreid materiaalonderzoek en toezicht op het herstel- en bewerkingsproces dat de gemodificeerde liggers uitstekend herbruikbaar zijn: “Ze gaan zeker nog eens honderd jaar veilig mee.”

Gerelateerde Nieuws

  • SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126,

6136 GV,

Sittard, Nederland