Contact

Waar bent u naar op zoek?

Privacy bij SGS

SGS erkent het fundamentele belang van privacy en beveiliging van gegevens en zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten, medewerkers en partners tijdens al haar bedrijfsactiviteiten.

SGS heeft een SGS-privacybeleid voor gegevensbescherming ingevoerd waarin de verplichtingen van de onderneming op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit beleid verplicht alle partners en werknemers van de Groep om de volgende principes in acht te nemen wanneer SGS met persoonlijke gegevens omgaat:

  • Het correct en rechtmatig verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. We streven ernaar om transparant en open te zijn over de gegevens die we verzamelen en we gebruiken ze alleen voor doeleinden waarvan de betreffende persoon op de hoogte is.
  • Het respecteren van individuele rechten en keuzes. We respecteren de beslissingen van individuele personen over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door SGS en haar partners. Dit omvat het recht om gegevens, die in het bezit zijn van SGS te raadplegen, corrigeren en verwijderen.
  • Verantwoord omgaan met gegevens. We weten dat de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens essentieel is om het vertrouwen te behouden. We nemen dan ook adequate maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

De algemeen verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij SGS, ondersteund door een netwerk van lokale functionarissen voor gegevensbescherming en experts in al onze bedrijven en regio's, garandeert dat onze privacyverplichtingen in onze hele organisatie op internationaal niveau worden geïmplementeerd en nageleefd.

We zetten ons in voor een cultuur waarin alle SGS-medewerkers goed begrijpen hoe belangrijk gegevensbescherming is en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de privacy wordt beschermd.  Onze bewustmakingscursus over gegevensbescherming is beschikbaar voor alle bestaande medewerkers en maakt deel uit van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De cursus wordt aangevuld met een specifiek e-learningprogramma voor alle medewerkers die zich bezighouden met specifieke aspecten van persoonsgegevens, zoals de HR-, marketing- of IT-afdelingen.

In overeenstemming met ons privacybeleid voor gegevens wordt in de online privacyverklaring van SGS beschreven hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen die door de gebruikers van onze websites worden gedeeld met SGS.

Als u vragen hebt over onze privacybepalingen of als u een privacy-incident wilt melden, vul dan ons online aanvraagformulier voor privacykwesties in.

Deze verklaring is van toepassing op alle SGS-partners van de SGS Groep, tenzij er op lokaal niveau strengere regels inzake gegevensbescherming van toepassing zijn. In dat geval wordt een lokale versie van de verklaring gepubliceerd op de lokale websites.

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor elk onderdeel van ons bedrijf. Het vormt de essentie van onze belofte aan onze klanten, onze waarden, onze principes, ons handelen en ons succes en is essentieel om het vertrouwen te behouden.

Frankie Ng

Frankie Ng
  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland