สัมผัสวัฒนธรรมของเรา

สร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ SGS

อาชีพที่ SGS ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง เป็นมิตร และให้การสนับสนุนซึ่งช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีมและเฟื่องฟูในด้านสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเคารพและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ต่อยอดและเติมเต็มอาชีพของคุณผ่านโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ และเพิ่มศักยภาพของคุณอย่างไม่รู้จบ

ไม่ต้องเชื่อทุกคำที่เราพูดไปก็ได้ ลองฟังจากพนักงานของเราดูบ้าง

รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญหารือกันเรื่องการดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การก่อสร้างแบบหมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การก่อสร้างแบบหมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

ในฐานะองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริงพร้อมด้วยพนักงานกว่า 99,600 คนทั่วโลก หัวใจหลักของเราคือความหลากหลาย การผสมผสานของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ รสนิยมทางเพศ เพศ และความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานทุกคนต่างสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับธุรกิจของเรา นอกจากนี้ยังทำให้ SGS เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยพลัง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการสร้างแรงบันดาลใจ

บุคลากรของเราคือเหตุผลที่ SGS ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่พนักงานของเราทุกคนสามารถเจริญเติบโตและได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ คำนึงถึง และให้ความเคารพ

เราเปิดรับความหลากหลายอย่างแข็งขันผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมผู้สรรหาและผู้จัดการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถที่หลากหลาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความหลากหลาย โดยไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้น เรายังเป็นผู้ลงนามในหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีแห่งสหประชาชาติ (Women’s Empowerment Principles) อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกที่ SGS จาก นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการให้เกียรติกันในที่ทำงาน และ รายงานความยั่งยืนรวมปี 2021

ซีรีส์วิดีโอ "คุณค่าต่อสังคม" ของ SGS - ส่วนที่ 1: ความหลากหลายที่ SGS

มีส่วนร่วมในอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เราให้บริการที่สนับสนุนด้านความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพที่สำคัญต่อความยั่งยืน หลายๆ บริการของเราเกี่ยวข้องโดยตรงกับความยั่งยืน เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลกระทบด้านความยั่งยืนของเราให้เหมาะสม รวมถึงให้การรับรองในความเป็นกลางทางคาร์บอนและดำเนินการรณรงค์เรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจร่วมกับพนักงานของเรา

เข้าร่วมกับเรา
พนักงานของเราเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและพลังงาน และรู้ดีว่าสิ่งที่เราทำมีความสำคัญและงานของเรามีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คน