พัฒนาบุคลากรของเรา

สร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ SGS

สร้างความเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ SGS

ผลประโยชน์และนโยบาย

เส้นทางอาชีพที่ SGS เสนอค่าตอบแทนที่ทัดเทียมกับบริษัทอื่นและผลประโยชน์มากมาย รวมถึงค่าตอบแทนตามผลงาน การทำงานที่ยืดหยุ่น การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ

การพัฒนาความสามารถ

เราลงทุนอย่างมากในด้านการฝึกอบรมและการสนับสนุนให้คุณขับเคลื่อนการพัฒนาของคุณผ่านช่องทางการเรียนรู้อันเปิดกว้างที่หลากหลาย ตั้งแต่ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานไปจนถึงการเรียนรู้แบบเจาะลึกและการเรียนรู้ทางออนไลน์

หาบทบาทที่เหมาะกับคุณ