ประโยชน์ของการดำเนินการ LCA: มุมมองจากผู้ผลิตและผู้บริโภค

April 02, 2024

ในสายงานการผลิต การระบุแหล่งกำเนิดของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดรอยต่อรอยของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเสริมภาพองค์กรให้เป็นที่น่าทึ่ง แต่ยังเปิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ พร้อมลดต้นทุนได้อีกด้วย การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงที่จะลดความเสี่ยงทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นฐานสำหรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศได้อีกด้วย จากมุมมองของผู้บริโภค การเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยในการเลือกซื้อสินค้าที่มีรอยต่อรอยของสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืน การเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าตลอดวงจรชีวิตจะกระตุ้นการตัดสินใจที่มีสิ่งแวดล้อมในข้อความ และเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ให้การประเมินอย่างเข้มงวดสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจอย่างมีความรู้สึก

ประโยชน์ของการทำ LCA

 • มุมผู้ผลิต
  - สามารถ ระบุแหล่งที่มาของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  - ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
  - หาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร<
  - เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  - ประหยัด ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต
  - สามารถ เปลี่ยน มาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  - ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถลดความเสี่ยงทางกฎหมาย
  - ช่วยสร้างมาตรฐานสากลสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำได้อย่างมั่นใจ
เล็ก-คนทำงานในห้องปฏิบัติการเรือนกระจก
เล็ก-นักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้องทดลองเรือนกระจก
 • มุมผู้บริโภค
  - ผู้บริโภคสามารถใช้ LCA เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ก่อนตัดสินใจซื้อ
  - ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
  - ผู้บริโภคสามารถสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืน ช่วยส่งเสริมการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ LCA เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  - ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตลอดอายุการใช้งาน

LCA สำคัญต่อการทำ Eco label อย่างไรบ้าง ?

Eco label หรือฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกันอื่นๆ ฉลากสิ่งแวดล้อมมักใช้เกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

ดังนั้นการทำ LCA ในการจัดทำ Eco label จึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ ข้อมูล LCA เหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์การประเมิน Eco label ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัด ดังนั้น LCA จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือ หรือแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน Eco label เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

ผู้บริโภคสามารถพิจารณาจากสัญลักษณ์ Eco label เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ SGS

เราคือเอสจีเอส ผู้นำด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบของโลก เรา เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืน คุณภาพและความซื่อสัตย์ พนักงาน 99,600 คนของเรา ดำเนินงานในเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการกว่า 2,600 แห่งทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ท่อไฮโดรเจนกับกังหันลม
ข่าวธุรกิจJuly 15, 2024

การปรับปรุงภาคผนวก SL (Annex SL) เพื่อเสริมพลังมาตรฐานการจัดการในรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้หลายองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นในการบูรณาการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบการจัดการหลัก การปรับปรุงภาคผนวก SL ล่าสุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญ โดยการเน้นการเข้าใจบริบทองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและแนวคิด "การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต" ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การบูรณาการนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรด้วย
แนวคิดสีเขียวของเมือง
ข่าวธุรกิจJune 19, 2024

การปรับปรุงตาม FSSC 24000: เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส

ในโลกที่สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้องค์กรในภาคการผลิตจำเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
Ecolodge พร้อมแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ข่าวธุรกิจApril 09, 2024

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืน: ISO 21401 และ Triple Bottom Line ในธุรกิจการท่องเที่ยว

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืนในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติกำหนดให้ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาตรฐานสากลเช่น ISO 21401 ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเข้ามาตรฐานนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ การสร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่สู่กำไรเพิ่มขึ้นและสร้างคุณค่าต่อชุมชนและโลกใบนี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและยั่งยืนในอนาคต
ชาวนาท้องถิ่นปลูกผักกาดหอม
ข่าวธุรกิจApril 05, 2024

ขั้นตอนของการทำ LCA เพื่อความยั่งยืน: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม The process of conducting LCA for sustainability: Environmental Impact Analysis

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญสำหรับการออกแบบและการตัดสินใจที่มีมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน: การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร, การประเมินผลกระทบ, และการแปรผล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนโยบายสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำลง การออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล และการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ LCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road,

Chong Nonsi, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย