นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์

SGS Group มุ่งมั่นที่จะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบ

เราได้จัดทําคําชี้แจงนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจได้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา ( www.sgs.com หรือเว็บไซต์ของเราในประเทศต่างๆ) เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเข้าถึงบริการหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใช้บังคับกับบริการหรือแอปพลิเคชันเหล่านั้น

เอสจีเอสขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคําชี้แจงนี้เป็นครั้งคราวโดยการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ทางออนไลน์ คําชี้แจงนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2018

เมื่อคําชี้แจงนี้อ้างอิงถึงเอสจีเอส นั่นหมายถึง เอสจีเอสเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ โดยรวมถึงบริษัทในเครือของเอสจีเอสที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ตอนไหนก็ตาม หรือผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดและจะนําข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร รวมถึง SGS SA (หมายเลขจดทะเบียน CHE-105.923.438 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) คุณสามารถดูรายชื่อบริษัทในเครือของเอสจีเอสได้ โดยไปที่ รายชื่อสำนักงาน

เอสจีเอสรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรงเมื่อคุณขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น สมัครรับบริการบนเว็บไซต์ การแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของเรา การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มและสายด่วนต่างๆ ของเรา เช่น สายด่วนด้านความซื่อสัตย์ การทําธุรกรรมหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ และประเทศ
 • ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต
 • ข้อมูลใดๆ ที่คุณแบ่งปันกับเราโดยสมัครใจ เช่น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ให้ไว้ผ่านสายด่วนของเรา 

เอสจีเอสยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น IP Address, เว็บไซต์อ้างอิง, หน้าเพจเอสจีเอสที่อุปกรณ์ของคุณเยี่ยมชม และเวลาที่อุปกรณ์ของคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • รายละเอียดและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เก็บรวบรวมผ่านบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งไม่ระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายคุกกี้ )

เอสจีเอสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะนําเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ
 • เพื่อส่งอีเมลและสื่อสารกับคุณทางอีเมลเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมของเรา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจหากเป็นไปตามความต้องการทางการตลาดของคุณ
 • เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามแนวโน้มและส่งเสริมการขาย
 • เพื่อตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น และให้การสนับสนุนคุณผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น การสนับสนุนลูกค้าหรือศูนย์ติดต่อ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราและปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
 • เพื่อดําเนินการหรือสิ้นสุดธุรกรรมหรือคําสั่งซื้อใดๆ ที่คุณได้ทําการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของ SGS Group
 • เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • เพื่อแบ่งปันกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม SGS Group เพื่อที่พวกเขาจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้คุณ 
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

เอสจีเอสแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวทั้งหมดและข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศเท่านั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลทางสถิติกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา

บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและเหตุผล:

 1. บริษัทในกลุ่ม SGS Group และบริษัทที่เอสจีเอสเป็นเจ้าของมากกว่า 50% ในกรณีที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจําเป็นสําหรับการให้บริการ การบริหารจัดการบัญชี การขาย การตลาด และการสนับสนุน เราดําเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทในเครือของเอสจีเอส รวมถึงบริษัทที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ปฏิบัติตามนโยบายการปกป้องข้อมูลทั่วโลกของเรา คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ และกฎหมายในประเทศที่บังคับใช้เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ในบางครั้ง ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่ทําหน้าที่บางอย่างในนามของเอสจีเอส เช่น การรับและส่งตัวอย่าง การดําเนินการตามคําสั่งตรวจสอบ การส่งอีเมล การลบข้อมูลที่ซ้ํากันออกจากรายชื่อลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต การให้บริการการตลาดโดยตรง และบริการโฮสต์บนคลาวด์ บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้น และไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการกับเรา
 3. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเอสจีเอสพิจารณาแล้วเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําขอของรัฐบาล หรือกฎหมายใดๆ สําหรับข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ การร่วมทุน หรือการมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือดําเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่อาจละเมิดค่านิยมในหลักการดำเนินธุรกิจของเราหรือข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องบริษัทในกลุ่ม SGS Group

เอสจีเอสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จําเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เดิมที่มีการเก็บรวบรวมไว้ โปรดรู้ไว้ว่าในบางกรณี อาจมีการกําหนดหรืออนุญาตให้มีการเก็บรักษาข้อมูลในระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เอสจีเอสสามารถดําเนินการตามผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดําเนินการตรวจสอบ ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา บังคับใช้ข้อตกลงของเรา หรือแก้ไขข้อพิพาทใดๆ

เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของเราประกอบด้วย:

 • ข้อมูลนี้จําเป็นต้องใช้นานแค่ไหน เพื่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือเพื่อดําเนินธุรกิจของเรา
 • คุณมีบัญชีกับเราหรือไม่? ในกรณีนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบใดที่บัญชีของคุณยังคงใช้งานอยู่หรือตราบใดที่จําเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ
 • เรามีภาระผูกพันตามกฎหมาย สัญญา หรือข้อผูกพันในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณหรือไม่ ตัวอย่างอาจรวมถึงกฎหมายการเก็บรักษาข้อมูลที่บังคับใช้ในเขตอํานาจศาล คําสั่งของรัฐบาลให้เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือการฟ้องร้อง

เอสจีเอสปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา เพื่อป้องกันการเข้าถึง การสูญหาย หรือการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึง

 • การปกป้องทางกายภาพด้วยประตูและตู้เก็บเอกสารที่แน่นหนา ควบคุมการเข้าถึง และทําลายสื่อที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย
 • การปกป้องด้วยเทคโนโลยี เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส การตรวจติดตามระบบและศูนย์ข้อมูลของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของเรา 
 • การปกป้ององค์กร เช่น โปรแกรมการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจถึงความสําคัญและวิธีการที่พวกเขาต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เอสจีเอสจะไม่พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (หรือที่เรียกว่าข้อมูลประเภทพิเศษ) หากเราทําเช่นนั้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศเสมอ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่เราโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ เราจะขอให้คุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในแต่ละกรณี โดยใช้แบบฟอร์มความยินยอมโดยเฉพาะ

เอสจีเอสจะไม่เก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 16 ปีโดยเจตนา หากคุณมีอายุต่ํากว่า 16 ปี กรุณาขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เอสจีเอส เนื่องจากหากคุณไม่ได้รับความยินยอมนี้ คุณจะไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 16 ปี เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งหรือให้ความยินยอมล่วงหน้า

 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลของคุณได้

หากคุณได้ลงทะเบียนบัญชีบน www.sgs.com และ/หรือบัญชีในท้องถิ่น คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ออนไลน์และรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณได้โดยตรงด้วยตนเอง อัปเดตและแก้ไข หากกฎหมายอนุญาตให้เพิ่มหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูลประจําตัวบัญชีของคุณ

ตามขั้นตอนของเรา เราจะตอบกลับตามคําขอต่อไปนี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง คําขอทั้งหมดจะได้รับการตอบกลับผ่านแบบฟอร์มคําขอความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเราหรือโดยการติดต่อเราด้วยการเขียนตามที่อธิบายไว้ในส่วน "ติดต่อเรา":

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณภายใต้สิทธิ์ในการยืนยันตัวตนของเรา หากคุณขอสําเนาข้อมูลของคุณ เราอาจคิดค่าธรรมเนียมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นไม่อนุญาต
 • การแก้ไขและการลบ: ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง รวมถึงสหภาพยุโรป (ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสําหรับเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรป) คุณมีสิทธิ์แก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต คุณมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถทำได้เสมอไปเนื่องจากข้อกําหนดทางกฎหมายและภาระผูกพันอื่นๆ ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว หากคุณขอให้ลบข้อมูลของคุณ เราอาจเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ เพื่อสามารถแสดงให้เห็นว่าเราได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันของเรา
 • การร้องเรียน: ข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในคําชี้แจงนี้จะได้รับการจัดการตามที่อธิบายไว้ที่นี่ ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรปสําหรับข้อร้องเรียนที่ออกโดยหน่วยงานในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล
 • ความต้องการทางการตลาด: เอสจีเอสอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับบริการของเราให้คุณเป็นประจําผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ SMS จดหมายทางไปรษณีย์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามกฎหมายการตลาดที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กําหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเริ่มกิจกรรมเหล่านี้

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การสื่อสารเหล่านี้อาจปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ โดยการใช้ ศูนย์การสมัครสมาชิกของเรา อีเมลเป้าหมายของเราประกอบด้วยข้อความอีเมลที่ใช้เว็บบีคอน คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อให้เราทราบว่าคุณเปิด อ่าน หรือลบข้อความนั้นหรือไม่ และลิงก์ใดที่คุณเปิด เมื่อคุณเปิดลิงก์ในอีเมลการตลาดที่คุณได้รับจากเอสีเอส เราจะใช้คุกกี้เพื่อบันทึกหน้าที่คุณดูและเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราก็ตาม

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการป้องกันการสื่อสารทางการตลาดกับคุณได้โดยการเลือกไม่รับอีเมลที่เราส่งให้คุณ ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ให้น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อคุณอีกครั้ง โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด คุณอาจยังคงได้รับการสื่อสารด้านการบริหารจากเรา เช่น การอัปเดตทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การยืนยันคําสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบัญชีของคุณ และประกาศสําคัญอื่นๆ

หากคุณมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดเขียนถึงเรา: