Czego szukasz?

SGS w Polsce

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie, a w całej Polsce posiadamy około 30 biur i laboratoriów.

Branże świadczące usługi w dziedzinie inspekcji zostały zlokalizowane na głównych szlakach wymiany handlowej: Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Małaszewicze, Biała Podlaska.

W Ołtarzewie SGS Polska posiada nowoczesne akredytowane laboratorium badań żywności oraz materiałów konsumenckich. Posiadamy także nowoczesne akredytowane laboratorium badań nieniszczących zlokalizowane w Poznaniu.

W naszych akredytowanych laboratoriach w Pszczynie i Gdyni badamy paliwa stałe, takie jak: węgiel kamienny, koks, biomasa, stałe paliwa wtórne oraz paliwa płynne, między innymi: skroplone gazy węglowodorowe, olej napędowy, woski petrochemiczne i ropę naftową.

W Pszczynie natomiast znajduje się akredytowane laboratorium badawcze świadczące usługi w zakresie badań środowiskowych, geologicznych, hydrogeologicznych, ochrony powietrza, akustyki oraz pomiarów środowiska pracy.

W Krakowie znajduje się laboratorium oceny wyrobów tytoniowych.

Biuro główne certyfikacji systemów zarządzania mieści się na Pomorzu (Gdynia), gdzie swoje biura mają wszystkie największe jednostki certyfikujące.

AKREDYTACJE PCA

Aktualnie posiadane akredytowane, przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), obszary działalności są potwierdzone następującymi dokumentami:

CERTYFIKACJE

Jednostka Certyfikująca Wyroby SGS Polska Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 

POBIERZ TAKŻE

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług świadczonych w Polsce.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska