Czego szukasz?

Nasza przyszłość

Nasze ambicje na rok 2023 i lata kolejne

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie wartości dodanej dla społeczeństwa poprzez umożliwienie lepszego, bezpieczniejszego i bardziej połączonego świata. Opiera się to na dalszym dostosowaniu SGS do kluczowych megatrendów TIC (branży badawczej, inspekcyjnej i certyfikacyjnej) i potrzeb klientów.

Na 2023 rok rmamy ambitne cele finansowe i niefinansowe w trzech obszarach: Planeta, Wyniki, Ludzie.

W szybko zmieniającym się środowisku rynkowym firma SGS będzie sprawnie dostosowywać swoje podstawowe działania do nowej dynamiki rynkowej, którą poznamy w nadchodzących latach.

Frankie Ng, dyrektor generalny

Frankie Ng

Nasza podróż do 2023 roku skupia się wokół następujących kluczowych kroków w naszej organizacji.


  • Inwestowanie w konsolidację pozycji lidera w naszych kluczowych obszarach zainteresowania
  • Przyspieszenie fuzji i przejęć na kluczowych rynkach
  • Zobowiązanie do realizacji naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju doo 2030

  • Wzrost przychodów ze zrównoważonych rozwiązań
  • Zdobycie pozycji firmy o najwyższym stopniu cyfryzacji w branży TIC
  • Optymalizacja organizacji poprzez transformację strategiczną

Mierzenie naszego sukcesu na drodze do celu

Cele średnioterminowe na lata 2020-2023

*W stosunku do poziomu wyjściowego z 2014 r.
**W stosunku do poziomu wyjściowego z 2019

Powiązane linki

Zachęcamy do skontaktowania się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska