Czego szukasz?

Rada Operacyjna

Firma SGS zarządzana jest przez dynamiczną grupę liderów z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.

Nasza działalność składa się z pięciu działów: Connectivity & Products, Health & Nutrition, Industries & Environment, Knowledge and Natural Resources.

W skład Rady Operacyjnej wchodzą wiceprezesi wykonawczy, dyrektorzy ds. operacyjnych i wiceprezesi funkcyjni oraz dyrektor ds. operacyjnych grupy, dyrektor finasowy i główny radca prawny grupy. Członkowie Rady spotykają się regularnie w ciągu roku w celu ustalenia strategii i priorytetów dla całej grupy oraz analizy wyników.

Frankie Ng

Dyrektor Generalny

Frankie Ng został powołany na stanowisko dyrektora generalnego SGS w marcu 2015 roku. Jest również odpowiedzialny za funkcję transformacji strategicznej.

Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego, Frankie Ng zajmował wiele stanowisk wyższego szczebla w firmie. Był, między innymi, wiceprezesem wykonawczym pionu usług dla przemysłu oraz wiceprezesem wykonawczym pionu usług badań konsumenckich.

Frankie Ng dołączył do firmy SGS w 1994 roku jako stażysta w dziedzinie zarządzania. W swojej karierze pełnił różne role - był między innymi dyrektorem CTS ds. operacyjnych w Chinach oraz dyrektorem oddziału SGS-CSTC w pionie usług technicznych w zakresie standardów. W roku 2000 został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego pionu usług badań konsumenckich w amerykańskim oddziale SGS.

Przed dołączeniem do firmy pracował krótko w Sodeco S.A. jako inżynier ds. zapewnienia jakości. Frankie Ng posiada dyplom Politechniki Genewskiej oraz dyplom magistra ekonomii i ekonometrii Uniwersytetu w Essex w Anglii.

Narodowość: szwajcarska i chińska
Rok urodzenia: 1966

Frankie Ng