Contact

Waar bent u naar op zoek?

Open samenwerking binnen innovatieve raamovereenkomst RWS

January 25, 2023

We doen, in wisselende samenstellingen, in vier van de zes percelen binnen de raamovereenkomst (ROK) mee. Dit betreft de volgende percelen:

  1. Materialen
  2. Meten en monitoren
  3. Data en paspoorten
  4. Strategie, programma-advies en kennisdeling.

Trots is het woord dat we aan deze uitverkiezing mogen koppelen. Rijkswaterstaat stelde namelijk hoge eisen aan de deelnemende partijen, zowel qua ervaring met de materie als qua kennisniveau.

Beter gebruik maken van elkaars kennis

“Dat hoge niveau is vereist om, in samenwerking met ons, onze vragen te kunnen beantwoorden”, legt Programmamanager Circulaire Economie in de GWW (grond-, weg- en waterbouw) Boukje van Reijn uit. “Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Om die ambitieuze doelstellingen te kunnen halen, hebben we meer snelheid nodig op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling én de implementatie daarvan. Als het om circulariteit gaat, zijn we veelal nog aan het ontdekken. Ik verwacht dat we door open samenwerking en kennisdeling binnen de raamovereenkomst (ROK) én met de sector daarbuiten veel beter gebruik kunnen gaan maken van elkaars expertise.

Daarbij zullen partijen die zich langdurig aan ons binden, beter met ons mee kunnen denken. We moeten die nieuwe kennis ook echt gaan inbrengen en borgen in onze werkprocessen, waarbij kennis van de RWS-organisatie (Rijkswaterstaat) een pluspunt is. Het gaat dus niet alleen om denken, we willen meteen ook gaan dóen: zichtbaar steeds meer circulair gaan werken.”

Sneller schakelen

Van Reijn is heel blij met de geselecteerde partijen: “Wij kijken ernaar uit om met de partijen aan de slag te gaan. De ROK is opgezet met het idee langere tijd samen te werken. Dat zorgt voor continuïteit in de ontwikkeling. Daarbij kunnen we op deze manier veel sneller schakelen en kostbare tijd besparen. Voorheen tuigden we voor iedere opdracht een soort ‘treintje’ op: uitvraag, aanbestedingstraject, gunning opdracht en uitvoering. Op basis van het resultaat volgde dan eventueel een volgende opdracht met eenzelfde opzet. Dat kostte ons, onze afdeling inkoop en de deelnemende marktpartijen veel tijd.

Binnen deze raamovereenkomst gaan we op een totaal nieuwe manier werken. Wie meedoet binnen de ROK hoeft niet, zoals anders, voor iedere opdracht de concurrentie met de andere ROK-deelnemers aan te gaan. We willen binnen de verschillende percelen in goed overleg tot een verdeling van de opdrachten komen. Bij wie past welke opdracht het beste? Met de open samenwerking en kennisdeling die we afgesproken hebben, denken we ook daar samen uit te komen.”

Lees het gehele artikel over deelname in de raamovereenkomst van Rijkswaterstaat in SGS INTRON Bulletin 36.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Agnes Schuurmans via het contactformulier of bel 088 - 214 52 04.

Over SGS

Wij zijn SGS - 's werelds grootste test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Wij worden erkend als de wereldwijde benchmark voor duurzaamheid, kwaliteit en integriteit. Onze 98.000 medewerkers opereren in een netwerk van 2.650 kantoren en laboratoria en werken samen aan een betere, veiligere en meer verbonden wereld.

Verwante nieuws

Cement Production Facility
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 21, 2023

NL-PCR cement voor eenduidige LCA’s van cement

In opdracht van Cement&BetonCentrum heeft SGS INTRON een product category rules-document opgesteld voor cement en enkele andere materialen die in beton worden toegepast. Het bleek dat levenscyclusanalyse-experts diverse keuzes in de berekeningen van cement konden maken en daarmee ongewenste verschillen creëerden. Er was dus behoefte aan aanvullende regels voor eenduidige levenscyclusanalyses van cement en dus ook beton.
Certificering biobased content
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 17, 2023

SGS INTRON certificeert als eerste biobased content in bouwproducten

Sinds kort is SGS INTRON de eerste licentienemer voor biobased certificering in de bouwsector. Het eerste biobased content certificaat is zelfs al uitgereikt. Aan Arpa Industriale, zusterbedrijf van TRESPA, dat ‘thin laminates for interior use’ produceert. Accountmanager Marco de Kok overhandigde op 12 april het certificaat.

Uitreiking Kwaliteitsverklaring
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 03, 2023

Betonnen prefab liggers krijgen tweede leven met kwaliteitsverklaring

Het pilotproject van Combinatie Liggers 2.0 is inmiddels succesvol afgerond. Het project richtte zich op hergebruik van oude betonnen prefab liggers in een nieuw viaduct. SGS INTRON concludeerde op basis van uitgebreid materiaalonderzoek en toezicht op het herstel- en bewerkingsproces dat de gemodificeerde liggers uitstekend herbruikbaar zijn: “Ze gaan zeker nog eens honderd jaar veilig mee.”
Vulkaanuitbarsting
Business nieuwsMay 12, 2023

CROW-CUR-Aanbeveling 129:2022 Lavameel als type II vulstof in beton beschikbaar

Grondstoffen voor de productie van beton worden in Nederland en in Europa steeds schaarser. Lavameel is een duurzame grondstof die geschikt is als alternatief voor deze grondstoffen. De toepassing van lavameel staat beschreven in de CROW-CUR Aanbeveling 129:2022, mede opgesteld door SGS INTRON.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland