Contact

Waar bent u naar op zoek?

Koeltechnische installateurs en bedrijven: Let op het bezit van de juiste certificaten

July 19, 2022
Koudetechniek 344x252

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een veilige leefomgeving en controleert onder andere of installateurs en desbetreffende bedrijven zich aan de regels voor F-gassen houden. Wanneer u niet over de juiste certificaten beschikt, kunt u een boete krijgen.

Deze regels zijn er omdat F-gassen nadelig zijn voor opwarming van de aarde. Zo is dit effect soms wel duizenden malen sterker dan het bekende broeikasgas CO2. F-gassen bevinden zich onder meer in airco’s, koelinstallaties of warmtepompen. Daarom eist de ILT dat koeltechnische installateurs en bedrijven beschikken over de juiste certificaten.

 

Hoe verkrijgt u als bedrijf of installateur het benodigde certificaat? 

Er zijn twee soorten certificaten waarover u als bedrijf of installateur dient te beschikken:

  • BRL 100-certificaat: voor bedrijven en eenmanszaken die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden;
  • BRL 200-certificaat: voor personen die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden.

Wij bieden de mogelijkheid om het BRL 100-certificaat te verkrijgen, alsook STEK module A - F-gassen of andere STEK-modules. 

Boetes

De ILT controleert of bedrijven en monteurs in het bezit zijn van een geldig certificaat. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u meerdere boetes krijgen. Voor personen is de boete € 1.500 en voor bedrijven € 3.000. 

Certificaat aanvragen

Wilt u meer informatie over het verkrijgen van het BRL 100- of STEK-certificaat? Neem dan contact met ons op via nl.intron.sales@sgs.com of bel 088 - 214 51 33.

Verwante nieuws

Plastic Polymer Granules
Plaatselijk ondernemingsnieuwsAugust 27, 2023

Zeer Zorgwekkende Stoffen

In bouwproducten zijn in het verleden stoffen toegepast die men nu niet meer wil toepassen, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Aangezien Nederland op weg is naar een circulaire economie, wil men voorkomen dat ZZS terechtkomen in producten die gemaakt worden van afvalstoffen die fungeren als nieuwe grondstoffen. SGS INTRON schreef enkele jaren geleden een inventarisatierapport, in opdracht van Rijkswaterstaat, waarin voor alle afvalstromen uit het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is aangegeven welke ZZS relevant zijn.
Central Park Amerika
Plaatselijk ondernemingsnieuwsAugust 20, 2023

Download gratis het whitepaper: LCA – Kansen op weg naar een circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050 en een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot. Dat is het doel waar we allemaal naartoe werken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Het whitepaper ‘LCA – Kansen op weg naar een circulaire economie’ geeft uitleg wat een LCA voor invloed heeft en kan betekenen voor producenten voor bouwmaterialen en bouwproducten en voor vastgoedeigenaren.
Certificering biobased content
Plaatselijk ondernemingsnieuwsJuly 17, 2023

SGS INTRON certificeert als eerste biobased content in bouwproducten

Sinds kort is SGS INTRON de eerste licentienemer voor biobased certificering in de bouwsector. Het eerste biobased content certificaat is zelfs al uitgereikt. Aan Arpa Industriale, zusterbedrijf van TRESPA, dat ‘thin laminates for interior use’ produceert. Accountmanager Marco de Kok overhandigde op 12 april het certificaat.

main feature soil and digger
Plaatselijk ondernemingsnieuwsAugust 04, 2022

Nieuwe BRL 9348 voor verrijdbare of mobiele betoncentrales

SGS INTRON heeft een nieuwe beoordelingsrichtlijn 9348 geschreven voor verrijdbare of mobiele betoncentrales. Reden hiervoor is dat dit soort betoncentrales niet onder bestaande beton-brl’s vallen.

Gerelateerde Nieuws