Какво търсите?

Собствено изработено оборудване, инструменти и хардуер

Собствено и хардуерното оборудване, които някога се използваха основно от професионалисти, все по-често се използват от потребители, които желаят да извършват работата самостоятелно.

Our Services

CE-маркировка

IECEE Доклади за опасни субстанции

REACH обучение

RoHS за търговци на дребно

SIEF и представяне от трета страна

Анализ на въздействието

Анализ на дизайна на продукта

Енергиен Одит

Идентификация на веществата

Измерване и верификация на спестената енергия

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65)

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Одит по ETI (ИТЕ)

Одити по SMETA

Одити по сигурността

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Производствен контрол

Регистрационно досие

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Социални одити

Таен клиент

Тестване на RoHS

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на ЛОС

Тестване на материали

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Управление на качеството и безопасността

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Физични и механични тестове

Химично тестване

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България