Какво търсите?

Лични предпазни средства (ЛПС)

Услугите по изпитване и сертифициране на лични предпазни средства (ЛПС), предлагани от SGS – гарантират, че вашите продукти отговарят на изискванията на Директива 89/686/ЕИО.

ЛПС е всеки артикул, чието предназначение е да се носи или държи от потребителя с цел защита от един или повече рискове, свързани с неговата безопасност. В Европа пускането на продуктите ЛПС на пазара се регулира от Директивата за личните предпазни средства (ЛПС) (89/686/ЕИО). Тя засяга повечето продукти за безопасност, предназначени за употреба при развлекателни и спортни дейности, както и за професионална употреба.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България