Какво търсите?

Сертифицирани клиенти и продукти

Директория на сертифицирани клиенти

Проверете статуса на всеки сертификат за система за управление или процес, издаден от SGS, с помощта на нашата директория на сертифицирани клиенти.

Сертифицирани компоненти и продукти

SGS сертифицира компоненти и крайни продукти за широка гама стоки, както за потребителски, така и за търговски продукти, в това число електрически и електронни продукти, играчки и продукти за деца и битови стоки. Търсете в тази директория подробности за валидните сертификати от различните сертифициращи органи на SGS, както и подробни данни за нашите собствени сертификати.

Търсете в директорията на сертифицирани компоненти и продукти на SGS >

Търсете в регистъра на SGS Fimko за безопасни продукти (продукти, сертифицирани преди 01.01.2019 г.) >

Проверка на одитирани доставчици (Китай)

За да подкрепим връзките между международните купувачи и китайските малки и средни предприятия (МСП), разработихме база данни, която позволява на партньорите да преглеждат резултатите от одитите на доставчиците. В базата данни може да се търси по номер на доклад или име на доставчик.

Търсете в базата данни на SGS за проверка на одитирани доставчици за Китай > 

Калифорнийски борд по въздушни ресурси: Контролни мерки за токсичност на въздуха (CARB ATCM)

Нашата директория за контролни мерки за токсичност на въздуха (CARB ATCM) дава възможност на производители, дистрибутори, вносители и търговци на дребно да търсят информация относно сертификати на композитни продукти от дърво.

Търсете в директорията CARB ATCM на SGS >

Компоненти и продукти за обувки

Сертификатът ECOSECURE на SGS подкрепя глобалната обувна промишленост, като ви дава възможност да проверите кои компоненти и/или продукти са преминали тестване и са сертифицирани по този глобален еталон.

Търсете в директорията ECOSECURE на сертифицирани клиенти на SGS >

Знаци за сертифициране на хранителни продукти

Знаците за сертифициране на хранителни продукти показват ангажираността на доставчиците относно безопасност на храните, здраве и хигиена. Нашата директория дава възможност на организациите по веригата на доставка на хранителни продукти да проверят статуса на сертифициране на нашите клиенти.

Направете справка в директорията за знаци за сертифициране на хранителни продукти на SGS (достъпна само на SGS.com) >

Допълнителна информация за сертифицирането на потребителски стоки

Допълнителна информация е достъпна за различни сертификати на потребителски стоки на уебсайтовете на съответните схеми:

  • IECEE: базата данни на IECEE за сертификатите от CB тестове включва всички регистрирани CB сертификати, издадени в световен мащаб. Посетете базата данни на IECEE >
  • INMETRO Бразилия: регистърът на сертификатите INMETRO позволява на потребителите да проверяват статуса на организациите, които оперират, и продуктите, които се предлагат в страната. Посетете регистъра на INMETRO >

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България