Какво търсите?

Домашно обзавеждане и домашни потреби

SGS е доверен партньор за клиентите в отраслите за домашно обзавеждане и домашни потреби.

Ние предлагаме широка гама от услуги за проверка, тестване, сертифициране, одит, устойчивост и обучение, насочени към:

Our Services

CE-маркировка

IECEE Доклади за опасни субстанции

REACH обучение

RoHS за търговци на дребно

SIEF и представяне от трета страна

Анализ на въздействието

Анализ на дизайна на продукта

Енергиен Одит

Идентификация на веществата

Измерване и верификация на спестената енергия

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65)

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Одит по ETI (ИТЕ)

Одити по SMETA

Одити по сигурността

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Производствен контрол

Регистрационно досие

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Социални одити

Таен клиент

Тестване на RoHS

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на материали

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Тестове при контакт с храни

Управление на качеството и безопасността

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Физични и механични тестове

Химично тестване

Търсите нещо конкретно?

  • Производство на продукти, които са безопасни и висококачествени
  • Съдействие, за да разберете и отговорите на изискванията на разпоредбите на различни пазари
  • Тестване на суровини или готови продукти в една от нашите местни акредитирани лаборатории
  • Разработване на програми, за да ви помогнем да получите сертификат, когато е необходимо извършване на проверка на продуктите, за да се осигури поддържането на безопасност и качество по време на производството и по протежението на цялата верига на доставки

Нашите експерти са световни лидери в своята област и са в крак с технологичните, бизнес и регулаторни разработки за домашно обзавеждане и домашни потреби. Те ще могат да ви консултират за програма на дейността, която да подпомогне бизнес целите на вашата фирма.

Ние винаги се стремим вашите продукти да достигнат възможно най-бързо до пазара, като гарантираме, че те отговарят на изискванията за безопасност, качество и технически характеристики на действащото законодателство или на вашия план за осигуряване на качеството.

Осигурете на вашата фирма конкурентно предимство, като се уверите, че тя е една от многото фирми, възползвали се от десетилетния опит и експертни познания, които SGS е придобила в областта на домашното обзавеждане и домашните потреби.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България