Какво търсите?

Опаковане

Опаковането играе важна роля в популяризирането, защитата и транспортирането на вашите продукти.

Неподходящото тестване на дизайна или материалите на опаковката може да доведе до скъпоструващи щети и да накърни репутацията на вашата търговска марка. Неспазването на разпоредбите често води до глоби и закъснения.

Търсите нещо конкретно?

Услугите по опаковане на SGS предлагат пълна гама решения за тестване и сертифициране, за да помогнат на клиентите при дизайна, прегледа и разработването на първични, вторични и транспортни опаковки:

  • Тестване на характеристиките при условия на транспортиране
  • Физични характеристики и химични свойства на всички ваши опаковъчни материали
  • Тестване за контакт с хранителни продукти на материали, които са предназначени да влязат в контакт с хранителни продукти
  • Сертифициране по FSC

Нашите услуги обхващат широка гама от материали, в това число хартия, картон, гофрирани материали, твърда пластмаса, текстил, стъкло, керамика, силиций и свързани опаковъчни продукти.

Благодарение на задълбоченото познание на отрасъла и техническите познания, SGS също така предлага технически консултации, обучение, анализ на дефекти на продуктите, както и услуги, свързани с устойчиво развитие, като еко-етикетиране, оценка на жизнения цикъл, диагностика на екодизайна, анализ на въглеродния отпечатък и т.н. От нашите услуги по опаковане могат да се възползват компании от различни отрасли, като например текстилна промишленост, играчки, електроника, контакт с хранителни продукти, мебели, медицина/фармацевтична промишленост. Тези услуги могат да се разработят специално за вашите конкретни нужди.

SGS притежава мрежа от международни акредитирани лаборатории и експерти със задълбочени познания в сферата на съвременните методологии на тестване и разпоредби за опаковки и може да тества вашите опаковки съгласно CPSIA, ISTA, TAPPI, ASTM, ISO, ANSI, UNDOT, TPCH, REACH и т.н.

С услугите за опаковане на SGS можете да гарантирате, че вашата опаковка защитава продуктите, отговаря на изискванията на разпоредбите, намалява загубата на продукта и контролира екологичните въпроси при дистрибуцията на вашите продукти.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България