Какво търсите?

Спорт и отдих

Стоките за спорт и отдих са важен и развиващ се отрасъл в световен мащаб, тъй като отдихът и спортните занимания печелят все по-голяма популярност.

Например, велосипедите започват да се търсят все повече поради нарастващата популярност на колоезденето с практическа и развлекателна цел, както и поради неговата важна роля в опазването на околната среда.

Търсите нещо конкретно?

Но тъй като спортните стоки могат да носят риск от травма, те също се подчиняват на строги разпоредби, а вие трябва да бъдете запознати с влиянието на изискванията и разпоредбите за безопасност върху вашите продукти. Гарантирането, че вашите продукти са висококачествени и отговарят на изискванията на разпоредбите, означава, че вие можете да сведете до минимум риска от травма или от скъпо изземване на продукти и да продавате вашите продукти уверено.

Услугите за спорт и отдих, предоставяни от SGS, гарантират, че вие ще доставяте безопасни продукти на целевите пазари. Ние сме предпочитаният доставчик, предлагащ съоръжения за тестване по цял свят и широка гама от индивидуално разработени услуги на всеки етап от вашия производствен процес. Ние ще ви помогнем за:

  • Тестване за спазване на регулаторните изисквания (например REACH, RoHS)
  • Оценка на работните характеристики (например издръжливост / жизнен цикъл, пригодност за употреба)
  • Сертифициране на продукта (например CE маркировка, GS маркировка)
  • Техническа помощ
  • Обучение

SGS може също така да ви помогне да разработите собствени спецификации за безопасност и работни характеристики на продукта за всички ваши спортни стоки, в това число велосипеди, спортно оборудване, топки, скейтбордове, степери, каски и т.н.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България